Uutinen

Asiantuntijapooli tukemaan työelämätoimikuntia yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Työelämätoimikunnat
Työelämätoimikuntien työtä tukemaan on koottu asiantuntijapooli auttamaan yhteisten tutkinnon osien laadun varmistuksessa. Keväällä 2019 perustettua asiantuntijapoolia täydennetään työelämätoimikuntien tarpeiden mukaan.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Työelämätoimikuntien tehtävänä on varmistaa näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laatua. Työhön sisältyy ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien ja niiden osa-alueiden arvioinnin toteuttamisen laadunvarmistus ja oikaisupyyntöjen käsittely. Osa-alueiden teemat sisältävät laajasti eri tyyppistä osaamista esimerkiksi kieliä, matematiikkaa, digitaalisuutta, kestävää kehitystä ja yrittäjyysosaamista. Asiantuntiapoolin jäsenet tuovat työelämätoimikuntien työhön näiden osa-alueiden asiantuntemusta.

Kaikki yhteisiin tutkinnon osiin liittyvät oikaisupyynnöt käsittelee Kasvatus- ja ohjausalan työelämätoimikunta. Oikaisupyyntöjen käsittelyssä ja osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmien arvioinnissa voidaan käyttää apuna asiantuntijapoolin asiantuntijoita. Pooliin nimetyillä asiantuntijoilla on tiettyyn osa-alueeseen liittyvä valtioneuvoston asetuksessa säädetty opettajan pätevyys.

Asiantuntijat osallistuvat työelämätoimikuntien kokouksiin silloin, kun toimikunta tarvitsee tiettyyn osa-alueeseen liittyvää asiantuntija-apua. 

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Carola Helle-Kolunen
029 533 1424
etunimi.sukunimi [at] oph.fi