Uutinen

Asuntolatoiminnan laatusuositukset

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen asuntolatoiminnalle laaditaan yhteisiä laatusuosituksia. Viime kesän asuntolaohjaajapäivillä aloitetut suositukset ovat nyt auki kommentoinnille.

Ammatillisen koulutuksen asuntoloissa asuu lähes 10 000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa. Viimeisimmässä asuntolaselvityksessä (2015) yhtenä kehittämisehdotuksena tuotiin esille, että asuntolatoiminnalle pitäisi laatia yhteiset ohjeistukset. Opetushallitus ja SAKU ry aloittivat kesän 2019 asuntolaohjaajapäivillä asuntolatoiminnan laatusuositusten laatimisen. Yhteistoiminnallisesti asuntolaohjaajapäivien osallistujat miettivät, mistä asuntolatoiminnan laatu muodostuu. Tämän työn sekä SAKU ry:n aiemman asuntolatoiminnan käsikirjan ja asuntolaselvitysten pohjalta laadittiin ensimmäinen versio asuntolatoiminnan laatusuosituksista.  Suositukset löytyvät täältä google docs-dokumenttina ja kommentit voi tuoda oheiseen webropol-kyselyyn (linkit tekstiin sekä webropol-kyselyyn tekstin alla) . Kommentteja toivotaan 28.11.19 mennessä. Laatusuositukset olisi tarkoitus saada  valmiiksi kesän 2019 asuntolaohjaajapäiville (10.-12.6.2019). Suositusten tavoitteena on toimia koulutuksen järjestäjän tukena asuntolatoiminnan kehittämisessä, kehittää toimintaa tasalaatuisemmaksi ja toisaalta tehdä asuntolatoimintaa tunnetuksi.

Yhteyshenkilö: Kaisa Räty, kaisa.raty@oph.fi,  puh. 0295331694