Uutinen

Brexit ja tutkintojen tunnustaminen

Ajankohtaista Tutkintojen tunnustaminen
Miten sopimukseton Brexit vaikuttaisi Iso-Britanniassa suoritettujen tutkintojen tunnustamiseen Opetushallituksessa?
Kuvituskuva, Brexit-palapeli

Opetushallitus tekee päätöksiä ammattipätevyyden tunnustamisesta ja ulkomailla suoritettujen korkeakoulututkintojen ja -opintojen rinnastamisesta. Iso-Britanniassa suoritetuista tutkinnoista tehdään sekä ammattipätevyyden tunnustamispäätöksiä että korkeakoulututkintojen ja -opintojen rinnastamispäätöksiä.

Ammattipätevyyden tunnustamisessa sovelletaan lakia ammattipätevyyden tunnustamisesta (1384/2015, ammattipätevyyslaki) ja ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisessa lakia ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (1385/2015, ulkomaanopintolaki). 

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Päätöksenteossa sovelletaan ammattipätevyyslakia, jos hakija on EU- tai ETA-maan kansalainen ja pätevöitynyt toisessa EU- tai ETA-maassa esimerkiksi opetusalan, varhaiskasvatusalan tai pelastusalan ammattiin. Ammattipätevyyslakia ei sovelleta, jos hakemus koskee kelpoisuutta oikeustieteellistä tutkintoa edellyttäviin tehtäviin.

Sopimuksettoman Brexitin vaikutukset

Iso-Britanniassa hankitun ammattipätevyyden tunnustamisessa voidaan soveltaa ammattipätevyyslakia, jos hakija

  • on pätevöitynyt ammattiin Iso-Britanniassa ennen eropäivämäärää ja
  • on hakemuksen ratkaisuhetkellä EU- tai ETA-maan kansalainen, tai hänellä on asiakirja, jonka perusteella häntä pitää kohdella samoin kuin EU- tai ETA-maan kansalaista. 

Muissa tilanteissa voidaan soveltaa ulkomaanopintolakia, jos kyse on korkeakoulututkinnosta tai -opinnoista. 

Korkeakoulututkintojen ja -opintojen rinnastaminen

Opetushallitus soveltaa päätöksenteossa ulkomaanopintolakia, jos

  • hakemus koskee kelpoisuutta tehtävään, johon on lain mukaan vaatimuksena korkeakoulututkinto tai tietyn tasoinen korkeakoulututkinto, tai 
  • hakemus koskee kelpoisuutta tehtävään, johon vaaditaan lain mukaan tietty tutkinto tai opintosuoritus, eikä ammattipätevyyslakia voida soveltaa. 

Sopimuksettoman Brexitin vaikutukset

Sopimuksettomalla Brexitillä ei ole vaikutuksia ulkomaanopintolain mukaiseen päätöksentekoon. Rinnastamispäätöksiä Iso-Britanniassa suoritetuista korkeakoulututkinnoista ja -opinnoista voidaan tehdä ulkomaanopintolain nojalla myös eropäivämäärän jälkeen.

Lisätietoa 

sähköposti: recognition (a) oph.fi