Uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2019 eurooppalaisen liikkuvuuden tuki myönnetty

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen
Kuvituskuva, kulttuurinähtävyys

Erasmus+ korkeakoulutukselle-ohjelman vuoden 2019 hakukierroksen eurooppalaisen liikkuvuuden tuki (KA103) on myönnetty korkeakouluille ja yhdelle liikkuvuuskonsortiolle. 

Eurooppalaisen liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 15 085 385 euroa, mikä on 1,9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella ja 3,4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2017 hakukierroksella. EU-tuki on siis kasvanut merkittävästi Erasmus+ -ohjelmakauden loppua kohti ja se näkyy sekä kasvavina apurahoina että mahdollisuutena rahoittaa aiempaa enemmän liikkuvuutta. 

Korotuksia ulkomaanjaksojen apurahoihin

Budjetin reilun kasvun myötä on Suomessa päätetty siirtyä kansallisesti määriteltyihin kiinteisiin kuukausiapurahoihin opiskelijaliikkuvuuden osalta. Kuukausiapurahat ovat n. 50 – 60 euroa korkeammat kuin mitä korkeakoulujen aiemmin itse määrittelemien apurahojen keskiarvo oli.

Opiskelijavaihtoon myönnettiin EU-tukea 380 euroa ja harjoittelijavaihtoon 500 euroa kutakin vaihtokuukautta kohti, kun edellisvuonna myönnetyt kuukausituet olivat 80 ja 100 euroa pienemmät. Korkeakoulujen opiskelijoille maksamat apurahat ovat puolestaan opiskelijavaihdon osalta 420 euroa ja 360 euroa kuussa ja harjoittelun osalta 540 euroa ja 480 euroa kuussa kohdemaasta riippuen.

Myös opettaja- ja henkilöstöliikkuvuuden apurahoja on kasvaneen budjetin myötä voitu korottaa 2019 hakukierroksesta alkaen. Opettaja- ja henkilökuntavaihtoon myönnettiin 785 euroa kutakin vaihtoa kohti, paitsi Pohjois-Suomessa sijaitseville korkeakouluille myönnettiin 870 euroa kutakin vaihtoa kohti. Syynä erisuuruisille myöntösummille ovat pidemmät välimatkat Pohjois-Suomesta moniin vaihtokohteisiin. Henkilöstön apurahoissa korotusta viime vuoteen on 160 euroa per vaihto.

Rahoitusta myös vaihtojen järjestämisen tukemiseen, lisäapurahoihin ja esteettömyystukeen

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortiolle myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 350 euroa per vaihto (vaihdot 1. – 100.) ja 200 euroa per vaihto (vaihdot 101. –>). Korkeakoulu voi siirtää 100 % OS-tuesta tarvittaessa vaihtoapurahoihin.

Myönnetyn tuen lisäksi varataan vähintään 200 000 euroa jaettavaksi myöhemmin hakukierroksen aikana lisäapurahoina. Tämä summa sisältää 30 000 euron varauksen esteettömyystukeen, johon on jatkuva hakuaika.

Erasmus+ eurooppalaisen liikkuvuuden sopimuskausi on 1.6.2019 – 30.9.2020. Opetushallituksen ja korkeakoulujen väliset sopimukset tehdään lähiaikoina.
 

Teksti: Anni Kallio