Uutinen

Erasmus+ korkeakoulutukselle -ohjelman vuoden 2019 globaalin liikkuvuuden tuki myönnetty

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen
Miehet keskittyvät opetukseen

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2019 hakukierroksen globaalin liikkuvuuden tuki (KA107) on myönnetty 26 korkeakoululle ja kolmelle liikkuvuuskonsortiolle.

Rahoitusta jaettiin edellisvuotta enemmän

Globaalin liikkuvuuden tukea myönnettiin yhteensä 3 701 141 euroa, mikä on reilut 600 000 euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla hakukierroksella ja reilu miljoona euroa enemmän kuin vuoden 2017 hakukierroksella. Myöntö sisältää 144 920 euroa ylibuukkausta, jolla tavoitellaan tehokkaampaa tuen käyttöä. Nyt myönnetyllä tuella rahoitetaan yhteensä 985 vaihtojaksoa Suomen ja kumppanimaiden välillä, mikä on 119 vaihtojaksoa enemmän kuin edellisellä hakukierroksella. Globaalin liikkuvuuden tuen kasvu johtuu mm. Afrikan maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön osoitetusta lisärahoituksesta.

Myös kysyntä kasvanut edellisvuodesta

Kokonaisuudessaan globaalin liikkuvuuden tukea haettiin yhteensä 11,9 miljoonaa euroa, mikä on yli kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin järjestetyllä hakukierroksella, jolloin tukea haettiin 9,3 miljoonaa euroa. Aiempien vuosien tapaan kysyntä jakautui epätasaisesti eri tukikorien välillä. Suosituimmassa tukikorissa (PI Americas) tukea on haettu lähes 12-kertaisesti käytettävissä olevan tuen määrään verrattuna, kun taas Länsi-Afrikan tukikorissa jäi käyttämättä 7864 euroa. Vuoden 2019 hakukierroksella haetuimmat kumppanimaat olivat Kanada, Kenia ja Etelä-Afrikka, kun vuoden 2018 hakukierroksella suosituimmat maat olivat Venäjä, Japani ja Kazakstan.   

Hakemusten laatu yhtenä rahoituskriteerinä

Toisin kuin eurooppalaisen liikkuvuuden kohdalla, globaalissa liikkuvuudessa tuen myöntö perustuu seuraaviin periaatteisiin:

  • hakemukselle suoritettu maakohtainen laatuarviointi
  • tukikorien sisäiset maantieteelliset painotussäännöt
  • haettujen tukisummien leikkaukset tukikoreissa, joissa kysyntä ylittää tarjolla olevan budjetin

Tukikorikohtaiset sekä korkeakoulu- ja konsortiokohtaiset myöntösummat ylibuukkauksineen löytyvät verkkosivultamme
https://beta.oph.fi/fi/ohjelmat/korkeakoulujen-globaali-liikkuvuus-ka107-hakukierrosten-tulokset

Vaihtoapurahojen lisäksi korkeakouluille ja liikkuvuuskonsortioille myönnettiin vaihtojen järjestämisen tukea eli ns. OS-tukea 350 euroa per vaihto. 50 % OS-tuesta on mahdollista siirtää tarvittaessa vaihtoapurahoihin, lisäksi osan OS-tuesta voi siirtää kumppanikorkeakoululle.

Erasmus+ korkeakoulutukselle KA107 globaalin liikkuvuuden sopimuskausi alkaa 1.8.2019 ja kestää korkeakoulujen valinnan mukaan joko 24 tai 36 kuukautta. Määrärahojen käytössä noudatetaan myöhemmin allekirjoitettavia Opetushallituksen ja korkeakoulujen välisiä rahoitussopimuksia. 
 

Mikä globaali liikkuvuus? 

Erasmus+ korkeakoulutukselle -globaalin liikkuvuuden toiminnossa rahoitetaan korkeakoulujen liikkuvuutta Euroopan ulkopuolisten ns. kumppanimaiden korkeakoulujen kanssa. Globaalissa liikkuvuudessa rahoitetaan sekä lähtevien että saapuvien ulkomaanjaksoja.  Globaalin liikkuvuuden rahoitus tulee EU:n ulkosuhderahoista ja tuesta suurin osa kohdentuu EU:n naapuruusalueille. Globaalin liikkuvuuden budjetti jakaantuu seitsemään ulkosuhderahoitusinstrumentin alla 15 eri tukikoriin. 

 

Teksti: Anna-Maria Strengell