Uutinen

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kehittämiseen jaettiin 10,6 miljoonaa euroa

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Valtionosuudet Opetussuunnitelma
Alakoululaiset tunnilla

Syksyn valtionavustukset esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kehittämiseen on jaettu. Haettavissa oli yhteensä yli 11,5 miljoonaa euroa lukiouudistuksen toimeenpanoon, peruskoulun kehittämiseen, perusopetuksen tutoropettajatoimintaan sekä kielten opetuksen ja osaamisen kehittämiseen.

Avustuksia myönnettiin seuraavasti:

  • tutoropettajien toiminta ja osaamisen kehittäminen, 5 816 394 euroa
  • alueellisen tutoropettajatoiminnan laajentaminen uusille alueille, 183 606 euroa
  • #paraskoulu, perusopetuksen viestintäyhteistyö, 1,3 milj. euroa
  • #paraskoulu, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano, 950 000 euroa
  • lukiouudistuksen toimeenpanon tukeminen, 1 822 988 euroa
  • kielten opetuksen ja pedagogisen osaamisen kehittäminen esi- ja perusopetuksessa, 550 000 euroa

Tutoropettajat auttavat koulun arjessa

Hakemuksia tuli kaikkiaan 370, joista 329 hankkeelle myönnettiin rahoitusta.

Kappalemääräisesti eniten haettiin avustusta tutoropettajatoiminnan kehittämiseen ja alueelliseen laajentamiseen. Hakemuksia jätettiin yhteensä 238, ja näistä 233 saivat valtion erityisavustusta.

Tämän hetken tietojen mukaan kyseessä oli viimeinen valtionavustuserä perusopetuksen tutoropettajatoimintaan nykyisen kaltaisella 2016 alkaneella mallilla. Nyt jaetuilla avustuksilla turvataan toiminnan jatkuminen kesään 2021 saakka.

Avustukset on suunnattu muun muassa tutoropettajien osaamisen kehittämiseen, vertaiskouluttamiseen ja tutoropettajien järjestämiin koulutuksiin. Opettajat voivat saada tutoreilta apua esimerkiksi oppitunnin suunnitteluun, arviointiin, opetussuunnitelmien toteuttamiseen, digitaitojen kartuttamiseen tai oppilaiden ja henkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen.

25:n alueellisen tutoropettajaverkoston määrä kasvaa kahdella uusille alueille Kainuuseen ja Vaasan seudulle. Perusopetuksen alueellisissa tutoropettajaverkostoissa on mukana jo noin 280 opetuksen järjestäjää.

Tavoitteena pysyviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia

Toiseksi eniten anottiin tukea lukiouudistuksen toimeenpanoon, johon tuli yhteensä 60 hakemusta. Hakijoille jaettiin avustusta yhteensä hieman yli 1,8 miljoonaa euroa. Tarkoituksena on edistää lukiokoulutuksen uudistamista, uuden lukiolain tavoitteiden toteuttamista sekä lukioissa vuonna 2021 käyttöön otettavien paikallisten opetussuunnitelmien valmistelua ja toimeenpanoa.

Rahoitetuilla #paraskoulu-hankkeilla avustetaan muun muassa arviointiosaamisen pitkäjänteistä ja tutkimusperusteista kehittämistä. Lisäksi vahvistetaan kodin ja koulun välistä viestintää.

Kielten opetuksen ja osaamisen kokonaisuudessa tavoitteena on varmistaa, että kaikki perusopetuksen järjestäjät pystyvät toteuttamaan vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetusta vuodesta 2020 alkaen. Avustuksella tuetaan muun muassa opettajien täydennyskoulutuksen sekä kielisuihkutusten järjestämistä esi- ja perusopetuksessa sekä vuosiluokkien 1–2 A1-kielen opetukseen soveltuvan tukimateriaalin julkaisemista.

– Tutoropettajien toiminnan ja lukiouudistuksen valtionavustuksissa summat määräytyivät suurelta osin oppilas- ja opiskelijamäärien mukaan. #paraskoulu-hauissa rahoitetaan puolestaan muutamia laajoja ja kunnianhimoisia verkostohankkeita, kertoo erityisasiantuntija Matti Ranta Opetushallituksesta.

Opetushallituksen valtionavustustoiminnalla tuetaan koulutuspoliittisten linjausten toimeenpanoa, opetuksen ja koulutuksen kehittämistä sekä tasa-arvoisuuden toteutumista koulutuksessa. Toiminnalla pyritään pysyviin rakenteellisiin ja toiminnallisiin muutoksiin. Valtionavustuksiin tarkoitetut määrärahat osoitetaan vuosittain valtion talousarviossa. Avustuksia voivat hakea opetuksen ja koulutuksen järjestäjät, sekä #paraskoulu-avustuksessa myös oikeuskelpoiset yhteisöt, säätiöt, yhdistykset ja järjestöt.

Lisätiedot (sähköposti etunimi.sukunimi [at] oph.fi):

Erityisasiantuntija Matti Ranta, +358 29 533 1537 (valtionavustustoiminnan kehittäminen ja tutoropettajatoiminta)

Johtaja Anni Miettunen, +358 29 533 1612