Uutinen

EU:n rahoitusmahdollisuudet musiikkialalle esillä WOMEX-valmennuksessa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa
Luova Eurooppa -yhteyspiste toteutti yhteistyössä Music Finlandin kanssa valmennussession maailman- ja kansanmusiikin suurtapahtumaan WOMEXiin Tampereelle lokakuussa lähteville suomalaisille.

Tilaisuudessa esiteltiin EU:n rahoitusmahdollisuuksia kansainvälistymiseen, joista keskeisimmät ovat Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeet ja Music Moves Europe -aloitteen pilottihankkeet.
Charles Gil (Vapaat äänet) Luova Eurooppa -yhteyspisteen Susanna Perhomaan haastateltavana WOMEX-valmennuksessa Music Finlandilla 4.9.2019.
Charles Gil (Vapaat äänet) Luova Eurooppa -yhteyspisteen Susanna Perhomaan haastateltavana WOMEX-valmennuksessa.

Music Moves Europe (MME) on Euroopan komission aloite, jota on toteutettu vuodesta 2015 alkaen läheisessä vuoropuhelussa Euroopan musiikkikentän toimijoiden kanssa. MME tarjoaa musiikkialalle räätälöityjä rahoitushakuja, edistää politiikkatason yhteistyötä ja aktiivista vuoropuhelua musiikkikentän kanssa. Lisäksi sen puitteissa jaetaan vuosittain pop-musiikin Music Moves Europe Talent Awards -palkinnot. Uuden EU-ohjelmakauden käynnistyessä vuonna 2021 nämä musiikkialalle suunnatut tukimuodot tulevat osaksi Luova Eurooppa -ohjelmaa.

Kuluvan syskyn aikana toteutetaan neljä MME-rahoitushakua. Parhaillaan rahoitusta voi hakea pienten keikkapaikkojen yhteistyöhön sekä nuorten muusikkojen liiketoimintaosaamista vahvistavien koulutusohjelmien toteuttamiseen. Luova Eurooppa -ohjelman rahoitushaku eurooppalaisille yhteistyöhankkeille avautuu myös haettavaksi syksyn aikana. Rahoitusta voi hakea minkä tahansa kulttuurialan hankkeeseen tai monialaisiin hankkeisiin eurooppalaisten toimijoiden kesken. Toiminta tulee liittää Luova Eurooppa -ohjelman tavoitteisiin, kuten yleisötyön kehittämiseen tai alan liikkuvuuden edistämiseen.

Ota käyttöön hankkeiden tulokset

Aina ei itse tarvitse lähteä mukaan hankkeen tekijäksi hyötyäkseen EU:n tarjoamista mahdollisuuksista. Rahoitetut hankkeet ja verkostot tarjoavat usein kaikille avoimia mahdollisuuksia kansainvälistymiseen esimerkiksi taiteilija- ja teoshakujen tai kurssien muodossa. Nämä mahdollisuudet ovat usein avoimia myös yksittäisille taiteilijoille ja muille alan ammattilaisille, kun taas hankerahoitusta voivat hakea vain organisaatiot.

Usein hankkeissa syntyy tuloksia koko kentän käyttöön. Tietoja, koulutusvideoita ja vinkkejä tarjoavat mm. INES Innovation network of European showcases, Keychange tai Europavox, jonka verkkojulkaisuun voi tarjota materiaalia julkaistavaksi. Hankkeissa luoduista sovelluksista, kuten esimerkiksi Banding-app bändien verkostoitumiseen, voi olla hyötyä oman uran edistämisessä ja kansainvälisten yhteyksien luomisessa.

Kontakteja kansainvälistymiseen ja vahvistusta osaamisen kehittämiseen tarjoavat myös Luova Eurooppa -ohjelman tukemat verkostot ja foorumit, kuten Live DMA, Europe Jazz Network, ECSA, Liveurope, EuroStrings ja ETEP. Näiden puitteissa järjestetään avoimia jäsen-, idea-, teos- ja taiteilijahakuja.

Valmistaudu ja verkostoidu

Mikäli EU-ohjelmien rahoitusmahdollisuudet ja eurooppalainen hankeyhteistyö kiinnostavat, huolellinen valmistautuminen on tärkein vinkki menestykseen. Hyvä hanke tuo kentälle jotain uutta ja sen tuloksista hyötyy parhaimmillaan koko sektori.  Eurooppa on täynnä hyviä hankkeita, joten niiltä kannattaa parastaa eli lainata hyväksi havaittuja toimintamalleja sovellettavaksi oman alan hankkeeseen. Luova Eurooppa -ohjelman hanketietokantaan on koottu satoja hankkeita, joista voi lähteä liikkeelle.

Toinen keskeinen menestystekijä on vahva kumppaniverkosto, jolla on yhteinen tarve toteuttaa hanke. Hanketta ei koskaan kannata lähteä rakentamaan vain rahoituksen vuoksi, vaan sen tulisi tukea mukana olevien organisaatioiden omia tavoitteita. Hanke toimii luontevana väylänä osaamisen vaihtamiseen ja vahvistamiseen, kun jokainen kumppani tuo mukanaan kokonaisuuteen oman osaamisensa ja kokemuksensa.

On tärkeää käyttää hyväkseen kaikkea sitä mitä jo osaa, mutta mahdollisuus on myös oppia uutta matkan varrella.

Yksi EU-hankemaailmaan mukaan lähteneistä on omaa Vapaat äänet -musiikkiagentuuriaan pyörittävä Charles Gil, joka on mukana Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamassa Jazz Connective -hankkeessa. Gilin imaisi mukaan hankkeeseen entuudestaan tuttu toimija, Lyonissa toimiva La Périscope -klubi. Osana hanketta Vapaat äänet tuottaa Helsinkiin lokakuun lopussa konsertti- ja työpajasarjan. Jazz Connective tuottaa vastaavia tapahtumakokonaisuuksia myös muihin hankkeeseen osallistuviin maihin.

Gil muistutti valmennuksen yleisöä Luova Eurooppa -rahoituksen erityisluonteesta: kyseessä ei ole vientiprosessi, vaan yhteistuotanto. Eurooppalaiset rahoitusohjelmat mahdollistavat yhteistyön alan muiden toimijoiden kanssa, mutta yksinomaan vientihankkeisiin ohjelmat eivät tarjoa rahoitusta. Vientitukia ja muita musiikkialan rahoitusmahdollisuuksia on koottu kattavasti Music Finlandin verkkopalvelujen tukihakuun.

Tavataan WOMEXissa

Tampereella 23.-27. lokakuuta järjestettävä WOMEX tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen muiden alan toimijoiden kanssa. Luova Eurooppa -yhteyspiste osallistuu WOMEXiin Music Finlandin osastolla. Tule rohkeasti juttelemaan EU-rahoituksesta kanssamme! Voit tulla yksin tai ottaa mukaasi mahdolliset yhteistyökumppanit. Kuka tietää, WOMEXissa saattaa vaikka syntyä idea eurooppalaisesta kansan- tai maailmanmusiikkihankkeesta!