Uutinen

Eurooppalainen yhteistyö innostaa ammatillisen koulutuksen kentällä

Ohjelmat Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Käsiä

Erasmus+ -ohjelman vuoden 2019 strategisten kumppanuushankkeiden haussa jätettiin ennätysmäärä hakemuksia: ammatillisen koulutuksen sektorilla vastaanotettiin 35 hakemusta, vuonna 2018 hakemuksia jätettiin 21 kpl). Tänä vuonna rahoitusta sai 13 hanketta: 6 hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtäävää hanketta (exchange of good practices) ja 7 innovaatioiden kehittämishanketta (development of innovation). 

Rahoitettavien hankkeiden määrä on sama kuin viime vuonna, mutta hyväksymisprosentti jäi 37 %:iin johtuen hakemusten suuresta määrästä. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 2,2 M €. Hankkeiden budjettien koko vaihtelee 66 000 eurosta 377 000 euroon.

Viime vuoden tapaan tuettiin uusien toimijoiden mahdollisuuksia hakea strategista kumppanuushanketta ja rahoituksesta varattiin 30 % verkostoitumista tukeville hyvien käytäntöjen vaihtamiseen tähtääville hankkeille. Näiden hankkeiden hyväksymisprosentti oli peräti 86 %, kun taas innovaatioiden kehittämishankkeissa kilpailu oli kovaa ja hyväksymisprosentti jäi 25 %:een. Ilahduttavasti hyväksytyistä hankkeista 11 koordinoidaan ammatillisista oppilaitoksista, kaksi muuta ovat yhdistyksien koordinoimia.

Kansalliset painopisteet näkyvät rahoitusta saaneissa hankkeissa

Monet hankkeista keskittyvät opettajien osaamisen kehittämiseen. Esimerkiksi Suomen Diakoniaopiston koordinoimassa hankkeessa Strengthening Inclusion of students with special needs through Positive Pedagogy tuetaan erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimista positiivisen pedagogiikan keinoin. Hankkeen alussa järjestetään opettajille koulutustilaisuuksia, joissa partneriorganisaatiot tutustuvat toistensa hyviin opetuskäytäntöihin. Toisena vuonna järjestetään opiskelijoille workshoppeja. Pedagogisen osaamisen lisäksi hankkeissa kehitetään esimerkiksi opettajien digiosaamista ja kv-osaamista. Muita suosittuja teemoja ovat mm. yrittäjyys ja opiskelijoiden työelämävalmiuksien kehittäminen. Esimerkiksi Stadin ammattiopiston To the TOP -hankkeessa järjestetään opiskelijoille kolmen päivän ammattiosaamisen kilpailuja, joissa simuloidaan työelämässä eteen tulevia todellisia tehtäviä. 

Kohti vuotta 2020 ja Erasmus+ -ohjelman viimeistä hakukierrosta

Erasmus+ -ohjelman viimeisellä hakukierroksella 2020 tulemme edelleen panostamaan uusien KA2-hakijoiden neuvontaan ja tukeen. Kannustamme hakijoita hyödyntämään konsultointi- ja sparrausapumme täysimittaisesti. Haluamme, että yhä useampi ammatillinen oppilaitos voi kehittää kansainvälistä toimintaansa entistä monipuolisemmaksi ja kumppanuushankkeet tarjoavat siihen hyviä mahdollisuuksia, joita kannattaa hyödyntää.
Toivomme ensi vuonna myös hakemuksia, joissa on mukana Erasmus+ -ohjelman ulkopuolisia maita. Kannustamme hakijoita suunnittelemaan rohkeasti hankkeita, joiden partneriryhmässä on mukana maita myös perinteisten ohjelmamaiden ulkopuolelta.  Mikäli suunnittelet tämän tyyppistä hanketta, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme, jotta voidaan varmistaa toiminnan soveltuvuus strategiseen kumppanuushankkeeseen ammatillisen koulutuksen sektorilla.