Uutinen

First Things First – työhyvinvoinnin ja työterveyden osaamista hius- ja kauneusalan ammattilaisille ja opiskelijoille

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Kuvassa First thingst first -hankkeen osallistujat
First Things First -hanke yhdisti hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaisia ympäri Eurooppaa.

Porvoon ammattioppilaitos Careeriassa oli Eurooppa-päivänä 9.5.2019 aistittavissa kansainvälisen juhlan tuntua. Erasmus+ -ohjelman kautta rahoitettu First Things First – Health and Well Being in Hairdressing and Beauty Care Field -hankkeen loppusuoralla hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilaiset Suomesta, Iso-Britanniasta, Virosta, Espanjasta ja Alankomaista kokoontuivat viidettä ja viimeistä kertaa hankkeen huipentumaan ja tulostenlevitystilaisuuteen. Tilaisuuden odotetuin vieras, parturi-kampaamo Q Hairin Creative director Piatu Puhakka esitteli uusia, vähemmän allergisoivia hiusvärejä sekä puhui vaikuttavasti työhyvinvoinnista omien kokemustensa kautta: ”Suurimmassa vastuussa omasta työhyvinvoinnista olen minä itse”. Päivän aikana kuultiin puheenvuorot lisäksi Teknokemian yhdistyksen Eeva-Mari Karine-Galambosilta, SIM Finlandin Kaisa Leppälältä sekä Naviter Oy:n Emelie Raittiselta.

Kansainvälinen yhteistyö on hyödyksi myös kotimaassa toimiessa

Seitsemän organisaation ja viiden maan kaksivuotinen strateginen kumppanuushanke keskittyi hius- ja kauneusalan työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistämiseen sekä aiheeseen liittyvän tietoisuuden lisäämiseen. First Things First -hankkeessa työturvallisuudesta puhuttaessa mielenkiinto on kohdistunut erityisesti siihen, miten yhteiseurooppalaisia lakeja tulkitaan eri maissa ja miten ne vaikuttavat työturvallisuuteen käytännössä. Yhdessä hyviksi todetut toimintatavat on koottu hankkeen verkkosivuille, josta ne ovat saatavilla englanniksi, suomeksi, viroksi, hollanniksi ja espanjaksi.

Hankkeen päätöstapahtuman päivä alkoi Careerian opiskelijoiden valmistamalla herkullisella brunssilla ja viimeistään tässä vaiheessa tilaisuuden eurooppalainen luonne kävi selväksi. Pöydistä kuului iloista puheensorinaa suomen lisäksi ainakin neljällä muulla kielellä. Hankkeessa aktiivisesti mukana ollut hiusalan opettaja Katri Pokkinen kehuu kansainvälisen toiminnan tuomia hyötyjä ja mainitsee esimerkkeinä osallistuneiden ihmisten parantuneen kielitaidon, uudenlaiset näkökulmat ja kontaktien laajenemisen eurooppalaiselle tasolle. Myös kotimaan työyhteisössä hyvinvointi on lisääntynyt, kun yhdessä työskentelevät ihmiset ovat lähentyneet entisestään projektin parissa.

Työelämälähtöistä ja oppilaitosvetoista toimintaa

Vuonna 2017 alkaneen First Things First -hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta kosmetiikan ammattikäytön vaaroista sekä niiltä suojautumisesta työurien pidentämiseksi ja työhyvinvoinnin lisäämiseksi. ”Idea kumppanuushankkeelle tuli alan opettajilta ja ammattilaisilta. Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat aiheita, jotka ansaitsevat paljon huomiota” taustoittaa hankkeen vetäjä, Careerian kansainvälisten asioiden koordinaattori Ville Vierimaa. ”Suuri osa alan ammattilaisista on yrittäjiä, jotka kantavat itse vastuun omasta työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.”

Hanke on vastaus työelämän tarpeisiin ja se näkyy myös siinä, että suomalaisten ja eurooppalaisten oppilaitosten lisäksi hankkeessa on kumppaneina pieniä ja suuria hius- ja kauneusalan yrityksiä. Katri Pokkinen kertoo, että yritysten mukaan saaminen ei ollut vaikeaa, sillä partnerit löytyivät aikaisemmassa yhteistyössä luotujen kontaktien perusteella. Hankkeen toteuttamisessa yritysten rooli oli tärkeä tiedon ja käytänteiden luomisessa, ja työelämän edustajat osallistuivat aktiivisesti hankkeen tapahtumiin sekä osallistujina että puhujina.

Hankkeen tuloksista kertovaan tilaisuuteen saapui runsaasti hius- ja kauneusalan yrittäjiä sekä lähiseudulta että kauempaa Suomesta, joka kertoo kiinnostuksesta aiheeseen. ”Työelämä oli vahvasti läsnä läpi koko hankkeen”, tiivistää Ville Vierimaa. Katri Pokkinen uskoo tuotetun materiaalin potentiaaliin levitä laajasti, sillä yrittäjät voivat käyttää sitä helposti esimerkiksi omien taitojensa päivittämiseen tai uusien työntekijöiden perehdyttämiseen. Pokkinen painottaa, että yrittäjyyden perusta on pysyä töissä työkykyisenä ja hyvinvoivana.

Yhdessä tehdyn hankkeen tulokset kantautuvat laajalle

First Things First -hankkeessa tuotettu tieto työhyvinvoinnista ja työterveydestä on herättänyt paljon kiinnostusta. Hankkeen materiaalia voivat hyödyntää helpoiten yrittäjien lisäksi muut hius- ja kauneusalan oppilaitokset Suomessa ja muualla Euroopassa. Porvoon tulostenlevitystilaisuudessa osallistujien joukossa oli opettajia myös muista suomalaisista oppilaitoksista ja heidän antamansa palautteen perusteella First Things First -materiaaleja voi pian olettaa käytettävän alan koulutuksessa ympäri Suomen.

Työterveyden ja työhyvinvoinnin kaltaisten tärkeiden asioiden herättämä mielenkiinto on valtio- ja oppilaitosrajojen lisäksi kykenevä ylittämään myös oppiainerajoja. Ville Vierimaa kertoo, että Porvoon Careeriassa on jo alettu pohtia, voisiko First Things First- hankkeen toimivaa periaatetta levittää myös muille opetettaville aloille tai tehdä työturvallisuutta ja työhyvinvointia kehittävistä hankkeista kaikkia aloja koskevan läpileikkaavan käytännön. Varmaa on kuitenkin se, että työhyvinvointi ei ole aihe, joka tulisi valmiiksi tai jonka tärkeys katoaisi.