Uutinen

Hyria säätiössä aloittaa syksyllä solidaarisuusjoukkojen kautta palkattava nuori

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Kansainvälistyminen Rahoitus
Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2019 toisessa haussa myönnettiin ensimmäistä kertaa Suomessa rahoitus nuoren palkkaamiseksi solidaarisuusjoukkojen kautta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden toisella hakukierroksella jaettiin yli miljoona euroa.
Vain EU:n nuoriso-ohjelmien käyttöön. ESC 2019-R2, vaparit
Allianssin nuorisovaihdon vapaaehtoisia Skopjessa Pohjois-Makedoniassa. Allianssin nuorisovaihto koordinoi Suomen suurinta solidaarisuusjoukkojen hankekokonaisuutta.

Hyria säätiöllä on pitkä kokemus vaikeasti työllistettävien nuorten työllistämisestä palkkatuella. Säätiöllä on myös kokemusta eurooppalaisesta vapaaehtoispalvelusta, jossa eurooppalaisia nuoria on tullut vapaaehtoisjaksolle Hyria säätiöön.

Nyt Hyria säätiö pääsee hyödyntämään näitä molempia kokemuksia: se on saanut ensimmäisenä Suomessa Euroopan solidaarisuusjoukkojen Harjoittelu ja työ -toiminnan rahoituksen, jolla tuetaan nuoren palkkaamista työjaksolle.

Innostuimme tästä työllisyyden hoidon näkökulmasta. Ajattelimme, että jopa Euroopan laajuisesti voimme jotain hyvää saada aikaa. Tavoitteemme on, että tänne palkattu nuori työllistyy jonnekin muualle tämän jakson jälkeen, sanoo Hyria säätion hallintopäällikkö Laura Heikkilä.

Nimenomaan tästä Euroopan solidaarisuusjoukkojen Harjoittelu ja työ -toiminnassa on kyse: tavoite on antaa nuorille kokemusta työelämästä ja parantaa nuorten työelämätaitoja. Euroopan solidaarisuusjoukkojen Harjoittelu ja työ -toiminnassa työnantaja vastaa nuoren palkkakustannuksista. Euroopan solidaarisuusjoukot maksaa nuoren matkakustannukset sekä pientä taskurahaa.

“Ajatus on, että nuori oppii sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja työelämän pelisääntöjä. Haluamme vahvistaa nuorta niin, että hän uskaltaa lähteä hakemaan myös muita töitä”, Heikkilä sanoo.

Hyria säätiössä ryhdytään seuraavaksi laatimaan työpaikkailmoitusta. Euroopan solidaarisuusjoukkojen työpaikkoja haetaan solidaarisuusjoukkojen oman portaalin kautta. Työpaikkoja hakevien nuorten tulee niin ikään rekisteröityä solidaarisuusjoukkojen portaaliin. Hyria säätiön tavoitteena on, että sopiva nuori löytyisi alkusyksyn aikana ja että nuoren työsopimus alkaisi syyskuun alusta.

“Aika kiva, jännittynyt, odottava ja positiivinen fiilis on. Nuori tuo erilaista energiaa porukkaan”, Heikkilä sanoo.

Rahoitusta yli 1,1 miljoonaa euroa

Euroopan solidaarisuusjoukkojen vuoden 2019 toisella hakukierroksella myönnettiin rahoitusta yhteensä reilun 1,1 miljoonan euron edestä. Tukea myönnettiin Harjoittelu ja työ -toiminnan lisäksi vapaaehtoispalvelun hankkeisiin sekä nuorten omiin solidaarisuusprojekteihin.

Hyrian hankkeen lisäksi rahoitusta sai muun muassa Allianssin nuorisovaihto.  Allianssin nuorisovaihto koordinoi Suomen suurinta solidaarisuusjoukkojen hankekokonaisuutta. Hankkeessa on mukana useita kotimaisia ja ulkomaisia kumppaneita.

Teksti: Anna Takala

  • Lisätietoja hakukierroksesta ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelman rahoituksista: nuoriso@oph.fi
Liitteet