Uutinen

IPAHEW-verkosto parantaa ikääntymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita

Kokemuksia Kansalaisten Eurooppa
The Interregional Platform for Ageing, Health and Wellbeing eli IPAHEW-verkoston toiminnan kantavana teemana on ikääntymiseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien palveluiden ja toimintamallien parantaminen. Yhteisen teeman kautta huomattiin, että haasteet ovat samankaltaisia joka puolella, vaikka fyysinen ympäristö olisi hieman erilainen. Verkosto perustettiin projektisarjan viimeisessä hankkeessa vuonna 2015.
Ryhmäkuva hankkeeseen osallistuvista ihmisistä.

Maakuntien liitoilla kokoava rooli

Vuosien varrella toteutettiin yhteensä neljä eri projektia ja Suomesta Päijät-Hämeen liitto oli mukana alusta saakka aina viimeisimmän projektin päättymiseen, vuoden 2015 loppuun asti.

- Alku oli kyllä aika vaikeaa. Meni kolme kuukautta ennen kuin sain alueemme toimijat vakuutettua siitä, että siihen ensimmäiseen konferenssiin kannattaa osallistua, Päijät-Hämeen liiton kansainvälisten asioiden erityisasiantuntija Marko Mälly muistelee.

Seminaari onnistui kuitenkin hyvin ja sana levisi niin, että sen jälkeen kiinnostuneita oli joka kerta enemmän kuin voitiin ottaa mukaan. Jokaisen projektin aikana järjestettiin vähintään kaksi seminaaria tai konferenssia.

Suomessa ja kaikkiaan yhdeksässä muussa verkoston maassa aluehallinnon roolina oli koota toimijat yhteen sen mukaan, millaisia asioita kussakin projektissa painotettiin.

- Meillä oli ennen muuta koordinoiva rooli ja osallistujat eri organisaatioista -oppilaitoksista, sairaanhoitopiireistä, kunnista ja kolmannelta sektorilta- antoivat sisällön; siksi tämä on kantanut niin kauan, Mälly sanoo.

Ikääntyneiden asioita monesta näkökulmasta

Marko Mällyn mukaan jokaisella projektilla oli oma, selkeä ja projektipartnereiden kesken yhdessä mietitty teemansa: toisessa projektissa se oli geronteknologia ja innovaatiot eli miten uutta teknologiaa ja innovaatioita on mahdollista hyödyntää esimerkiksi dementian ennaltaehkäisevässä hoitamisessa. Kolmannen projektin aikana pohdittiin ikääntyneiden kansalaisten sosiaalista syrjäytymistä ja sen ehkäisemistä; neljännen projektin teemana oli koulutus ja se, kuinka koulutuksen ja tutkimuksen yhteyttä työelämään on mahdollista vahvistaa. Kaikissa neljässä projektissa kerättiin hyviä käytäntöjä, jotka koottiin julkaisuiksi projektin jälkeen.

- Yhteistä kaikille projekteille oli se, että niissä tehtiin aivan ruohonjuuritason yhteistyötä, jossa eri toimijoilla oli mahdollisuus jakaa ja oppia hyviä käytäntöjä toisiltaan, Mälly sanoo ja jatkaa:

- Ihan konkreettisesti sellaista, että vaikkapa vanhuspalvelualan työntekijät nappasivat Unkarista jonkun toimivan tavan tehdä tietty asia ja ottivat sen käyttöön Suomessa.

Projektit loppuvat, yhteistyö jatkuu

Neljännessä projektissa mukana olleiden maiden joukossa olivat edelleen myös ne viisi, jotka aloittivat yhteistyön ensimmäisessä projektissa lähes 10 vuotta aiemmin.

- Kyllähän me ollaan oltu koko tämä aika kuin yhtä suurta perhettä, kun koko ajan on ollut joku tapahtuma tai projekti menossa tai suunnitteilla, Mälly kertoo.

Kaikki osapuolet pitivät tärkeänä sitä, että yhteistyö jatkuu, vaikka se tulevaisuudessa muuttaakin muotoaan: IPAHEW nimettiin alustaksi (platform), jotta se mahdollistaa yhteistyön eri kokoonpanoissa ja projekteissa sekä uusien alueiden ja ideoiden innoittajana.

Verkoston myötä jo aiemmin tehty yhteistyö vanhustenhuollon palveluntuottajien, tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden, kolmannen sektorin ja julkishallinnon välillä on tiivistynyt ja saanut kokonaan uusia muotoja. Lisäksi projektisarja toi monia tahoja ensimmäistä kertaa kansainvälisen toiminnan piiriin.

Marko Mälly haluaa lähettää terveisiä myös CIMO:on, jonka kanssa yhteistyö on ollut niin ikään tiivistä pitkin matkaa.

- Mahtavaa toimintaa Kansalaisten Eurooppa -tiimiltä: olemme aina saaneet heiltä selkeät vastaukset kysymyksiimme ja muutenkin hyvää apua ja sparrausta, Mälly iloitsee.

Teksti: Marko Jääskeläinen