Uutinen

Kohtaamisia kansainvälisissä karnevaalitunnelmissa

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys on innostavaa arkea, mutta välillä tarvitaan vähän karnevaaliakin. Molempia oli tiedossa Jyväskylässä 6. – 7. toukokuuta 2019, kun kansainvälisten asioiden parisa työskentelevät ammatillisen koulutuksen toimijat ympäri Suomen kokoontuivat tiedon, kokemuksien ja keskustelun pariin.
Salsatunnelmaa

Kansainvälisyys on yhä useammalle ammatillisen koulutuksen parissa työskenteleville entistä suurempi osa arkea. Monipuolisten kansainvälisyystaitojen tarpeellisuus tulevaisuuden opetuksessa ja työelämässä tulivat esille kansainvälisyyskarnevaalien puheenvuoroissa, paneeleissa ja pöytäkeskusteluissa. Karnevaalitunnelmaan veivät salsan rytmit, nostalginen ilkamointi ja tuoreet inspiroivat puheenvuorot. 

Ammatillinen koulutus
Aino Malin Gradiasta moderoimassa paneelikeskustelua, jossa keskusteltiin Toisen asteen koulutuksen kansainvälistymisestä sekä alueellisesta ja valtakunnallisesta yhteistyöstä. Kuvassa vasemmalta päin: Aino Malin (Gradia), Ulla-Jill Karlsson (Opetus- ja kulttuuriministeriö), Pirjo Kauhanen (Gradia), Antero Hietamäki (Gradia-lukiot), Helena Mikkola (Turun kaupunki), Reija Lepola (Sedu) ja Anu Tokila (Gradia).

Kansainvälisyyskarnevaalien teemoina olivat kansainvälisyys ammatillisessa koulutuksessa, globaalit osaamistarpeet, kansainvälisten yritysten odotukset ja eri koulutusasteiden ja toimijoiden välinen yhteistyö. Lisäksi puheenvuoroissa korostuivat kansainvälisyysverkostoissa hyviksi todetut käytänteet ja uudet avaukset liittyen  henkilöstön liikkuvuusjaksojen edistämiseen ja kotikansainvälistymiseen. Puheenvuoroissa kuultiin niin asiapitoisista selvityksistä kuin inspiroivista menestystarinoista, jotka veivät seminaariväen idearikkaisiin keskusteluihin.


Kansainvälisyyskarnevaalien ensimmäisen päivänä ilkamoitiin nostalgisissa tunnelmissa  Opetushallituksen ammatillisen osaamisen yksikön Hanna Autereen ja Marjut Kuokkasen johdolla. Ilkamien keskusteluissa etsittiin henkilöstön kansainvälisyyspolkujen edistämiseen uusia ideoita ja jaettiin henkilöstön kansainvälistymiseen liittyviä kokemuksia ja kehittämisideoita.  


Tietokirjailija ja ulkomaantoimittaja Rauli Virtanen kertoi hengästyttäviä kokemuksiaan maailmalta. Haastavistakin paikoista raportoinut Virtanen korosti puheenvuorossaan kulttuurierojen ja poliittisten tilanteiden taustalta löytyvän aina myös kulttuureja yhdistäviä inhimillisiä tekijöitä. Henkilökohtaisen uran pohjalle rakennettu inspiroiva ja syväluotaava esitys rohkaisi jokaista tarttumaan kansainvälisiin tilaisuuksiin. Virtasen mukaan tärkeimmät taidot maailmalla ovat varsin yksinkertaisia; avoimuus, ystävällisyys ja uteliaisuus kantavat pitkälle  myös ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälisyyspoluilla.

Ammatillinen koulutus
Rauli Virtanen keskustelemassa puheenvuoronsa jälkeen näkemyksistään Ulla Virtasen (Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK) kanssa.

European Training Foundationin (ETF) Timo Kuusela ja Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalveluiden Mika Saarinen avasivat karnevaalien toisen päivän puheenvuoroillaan. Erasmus+ -ohjelman tulevaisuudennäkymät kiinnostivat seminaariyleisöä. Kuusela ja Saarinen korostivat globaaleja osaamistarpeita ja eri maiden työ- ja koulutuskulttuurien erojen tunnistamista. Suomalaisella osaamisella ja ammatillisella koulutuksella on kysyntää maailmalla. Kuusela muistutti yleisöä siitä, että ETF tarjoaa myös erilaisia asiantuntijarooleja näköalapaikoilla EU:n ulkopuolisten maiden koulutuksen kehittämisen parissa. Lisäksi ETF:n keräämät aineistot tarjoavat tietoa mahdollisista koulutusviennin kohdemaista, jotka kuuluvat säätiön toimintakenttään. 

Paavo Beckman
Paavo Beckman ja Elämäsi viimeinen päivä -esitys.

Beckman puhui rohkeudesta ja uudella tavalla ajattelun merkityksestä; kyse ei ole aina niinkään taidoista vaan rohkeudesta toimia ja mennä eteenpäin ennakkoluulottomasti. Väitöskirjatutkija Miia Paakkanen Helsingin yliopistosta havainnollisti välittämisen ilmapiirin ja myötäinnon merkitystä työyhteisöissä sekä kansainvälisillä areenoilla. Ammatillisen koulutuksen kansainvälistäjät tietävät, että uuden edessä kaksi voimaa on yli muiden; yhdessä tekeminen ja uskallus kokeilla. Kokeilukulttuurissa tarvitaan molempia. 

Vuosittaiset ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät järjestettiin karnevaalihengessä 6.-7.5.2019 Jyväskylän Paviljongissa. Tapahtuman järjestivät Jyväskylän seudun koulutuskuntayhtymä Gradia yhdessä Opetushallituksen kanssa. Paikalla oli ammatillisen koulutuksen toimijoita kaikkialta Suomesta yhteensä noin 150 ja puheenvuoroista vastasivat 29 asiantuntijaa.

Ammatillinen koulutus
Seminaariväli salsan ensiaskelten parissa. Tauolla seminaariväen lanteet laitettiin liikkelle salsan tahtiin paikallisen tanssikoulun tanssijoiden johdolla.