Uutinen

Kokemustarina: Vierailijoita yrityksistä Erasmus+ -rahoituksen kautta

Kokemuksia Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+
Itä-Suomen yliopistossa on järjestetty Erasmus+ -ohjelman rahoituksen mahdollistamia yritysvierailuita jo yli kymmenen vuoden ajan. Erityisesti kauppatieteiden laitoksella toiminta on vakiintunutta, ja korkeakouluun saapuu vuosittain vieraita Saksasta, Ranskasta ja Espanjasta. Kansainvälinen yhteistyö on tuonut uusia näkökulmia opetukseen. 

Suunnittelua valkotaulun äärellä

Itä-Suomen yliopiston Erasmus+ -rahoituksella järjestetyt vierailut alkoivat yli kymmenen vuotta sitten konferenssikontaktien kautta. Vierailijat eivät ole tulleet vain yrityksistä, vaan myös muista tieteenalan kannalta merkittävistä asiantuntijaorganisaatioista. Professori, kauppatieteiden tohtori Taina Savolainen on ollut mukana järjestämässä vierailuja alusta alkaen.

Savolaisen mielestä kansainvälinen yhteistyö sopii hyvin hänen tieteenalalleen kauppatieteille. Yritysvierailijat ovat opettaneet opiskelijoille vuosittain intensiivikurssin, johon kuuluu sekä luentoja että harjoituksia. Esimerkiksi kilpailukyvyn johtaminen on kauppatieteissä teema, johon kansainvälinen lähestymistapa on tuonut lisäarvoa. Savolaisen iloksi opiskelijat ovat antaneet positiivista palautetta kurssista ja usein kurssit ovat houkutelleet osallistujiksi myös vaihto-opiskelijoita, jolloin kansainvälisiä teemoja on voitu käsitellä aidosti monikulttuurisessa ympäristössä.

Kansainvälisyys on rikkaus

Savolainen kertoo aina olleensa kansainvälinen ja siksi onkin tehnyt mm. väitöskirjaansa Yhdysvalloissa. Kansainväliset vierailut ja uusiin kulttuureihin tutustuminen ovat kuitenkin tuoneet uusia näkökulmia myös Savolaisen omaan työhön ja tutkimukseen. ”Kansainvälisyys on rikkaus, jota kaikki eivät näe”, Savolainen pohtii. Hänen mukaansa yritysvierailut ovat olleet osana yliopiston kansainvälistymiskehitystä: ”Vähitellen, kun tieto yhteistyömahdollisuuksista lisääntyy, niin muutkin osaavat hakea rahoitusta.”  Yhteistyö eurooppalaisten yritysten kanssa on kehittynyt vuosien varrella, ja siitä on tullut entistä vastavuoroisempaa.

Erasmus+ -rahoituksella on ollut yhteistyön toteutumisessa merkittävä rooli. ”Ilman Erasmus+ -rahoitusta tämä yhteistyö ei onnistuisi”, Savolainen sanoo. "Uskon, että yhteistyö jatkuu, jos vain rahoitusta on."

Ilman Erasmus+ -rahoitusta tämä yhteistyö ei onnistuisi.