Uutinen

Kokemustarina: Virtuaaliviestintää työelämään

Kokemuksia Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen
Turun ammattikorkeakoulun Erasmus+ -hankkeessa kehitetyt opinnot ovat löytäneet käyttäjiä ympäri maailmaa. Kokemus avasi korkeakoululle myös arvokkaita kansainvälisiä verkostoja.
Opiskelua tietokoneen äärellä

Vuonna 2014 Suomessa hyväksyttiin ensimmäiset Erasmus+ -ohjelman strategiset kumppanuushankkeet. Rahoitetuista hankkeista toinen oli Turun ammattikorkeakoulun CoMoViWo (Communication in Mobile and Virtual Work), jossa oli mukana Turun ammattikorkeakoulun lisäksi kolme muuta eurooppalaista korkeakoulua sekä yksi kansainvälinen järjestö. ”Aluksi meille  oli epäselvää, kuka tekee mitäkin”, hankkeen koordinaattorina toiminut Turun ammattikorkeakoulun lehtori Marjatta Rännäli kertoo. Pyörät lähtivät kuitenkin pian pyörimään, ja kolmen vuoden aikana eurooppalaisessa yhteistyössä syntyi CoMoViWo-verkkokurssi, jonka kautta voi opiskella virtuaali- ja mobiiliviestintää työelämän tarpeisiin englanniksi ja espanjaksi.

”Kaikilla työelämän portailla tarvitaan kieli- ja viestintätaitoja”, toteaa hankkeen parissa työskennellyt Katriina Vesanen . CoMoViWon kautta korkeakouluopiskelijat ja työelämässä olevat voivat suorittaa opintoja joustavasti ja tarpeensa mukaan. Vesanen, Rännäli ja muut hankkeen työntekijät ovat esitelleet ja samalla tehneet CoMoViWoa tunnetuksi mm. kansainvälissä seminaareissa ja sosiaalisen median kautta. He suosittelevat, että hanketta kannattaa suunnitella tiiviissä yhteistyössä kumppanien kanssa ja sen levittämisessä käyttää hyödyksi jo olemassaolevia verkostoja.

Rännälin ja Vesasen mukaan hankkeen vaikutukset olivat monipuoliset. CoMoViWo -opinnot ovat verkossa suoritettavaksi ilmaiseksi, minkä myötä sadat ihmiset ympäri maailmaa ovat kohentaneet kielitaitoaan kurssin avulla. Toiset korkeakoulut ovat ottaneet mallia CoMoViWon menetelmistä ja ovat olleet kiinnostuneita kehittämään sen tuloksia pidemmälle. Hanke on siis jäänyt elämään, vaikka Erasmus+ -rahoitus on päättynyt syksyllä 2017. Hanke kehitti myös sen osallistujia ammatillisesti: mukana olleet opettajat ovat kokeneet saaneensa uusia taitoja ja pedagogisia välineitä opetukseen.

”Olen saanut tästä todella paljon”, Vesanen sanoo, ja kuvailee ”hurahtaneensa hanketyöhön”.  Hänen kokemuksensa mukaan kansainvälisen yhteistyön syventymisellä on ollut korkeakoululle positiivinen vaikutus. Uusien, kansainvälisten kollegoiden kanssa on ollut Rännälin mukaan antoisaa tehdä yhteistyötä myös hanketoimintojen ulkopuolella. Korkeakoulussa on oltu iloisia, kun heitä on pyydetty uusiin yhteistyökuvioihin mukaan.