Uutinen

Kokemustarina: Yrittäjät jakavat tuoreinta pelialan osaamista Kajaanissa

Kokemuksia Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+

Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) on muutamien vuosien aikana hyödynnetty Erasmus+ -ohjelman rahoittamaa mahdollisuutta kutsua luennoitsijoita ulkomaisista yrityksistä pitämään intensiivikursseja opiskelijoille. Tällaista opettajavaihtoa on kokeiltu varsinkin pelialan koulutuksessa, jossa on tärkeätä saada kansainvälisiä kontakteja sekä tuoreinta osaamista suoraan alan yrityksistä.

”Meillä oli ollut Erasmus-opettajavaihtoja ennestään, ja sitten saimme tietää, että on mahdollista kutsua opettajia myös yrityksistä, ei vain muista korkeakouluista”, KAMK:in pelialan koulutuksen perustaja ja kansainvälisenä koordinaattorina toimiva Veli-Pekka Piirainen kertoo. Piirainen on itse työskennellyt Saksassa, ja omien suhteidensa kautta hän kutsui Kajaaniin osaajia yrityksistä.

Tähän saakka Kajaanin ammattikorkeakoululla on ollut pari eri yrittäjää pitämässä intensiivikursseja. Dan Olthen Saksasta (Smartillery) on pitänyt pari intensiivikurssia vuodessa, ja freelance pelisuunnittelija Pascal Luban Ranskasta on käynyt KAMK:issa muutaman otteeseen. Olthen on pitänyt kursseja pelituotannosta ja pelibisneksestä, Luban pelisuunnittelusta. Kurssit ovat olleet hyvin intensiivisiä, sillä kurssit on vedetty läpi viidessä päivässä. Piirasen mukaan opiskelijat ovat kuitenkin suhtautuneet kursseihin hyvin positiivisesti ja innokkaasti.

Luban kertoo, että myös hän luennoitsijana on saanut paljon irti vierailuistaan. Se mitä hän on KAMK:issa oppinut, on jopa inspiroinut häntä maisteriohjelman luomiseen ranskalaisessa korkeakoulussa. Hänen mielestään Ranskan opetustapoja voisi uudistaa ja siksi onkin hyvä nähdä vaihtoehtoisia tapoja opettaa. Luban uskoo toisaalta, että hänellä on myös annettavaa, sillä ranskalaiset opetusmenetelmät ovat kehittäneet hänen analyyttisiä taitojaan, joiden avulla hän pystyy paremmin selittämään pelisuunnittelun sisäistä logiikkaa.

Peliala kansainvälisyyden johtotähtenä

Peliala on jatkuvasti kasvava ala, jolle kansainväliset kontaktit ovat tärkeitä. Piirainen kutsuukin pelialaa KAMK:in kansainvälisyyden johtotähdeksi. ”Opiskelijavaihto on pelialalla KAMK:issa suurinta, sillä meiltä lähtee noin 30 % opiskelijoista vaihtoon ja vastaavasti paljon opiskelijoita tulee myös meille”, Piirainen sanoo. Lähtevien opiskelijoiden suositummat kohteet ovat olleet Belgia, Hollanti, Singapore, Japani ja Ruotsi. Pelialalla on ulkomailla myös korkeakoulupartnereita, esimerkiksi Belgian Howest University Collegen kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä, ja sieltä on tullut opettajia pitämään intensiivikursseja.

Vaikka opiskelijoita lähtee tiiviiseen tahtiin ulkomaille, opettajien ja varsinkin yritysten edustajien houkutteleminen Suomeen voi olla vaikeaa. ”Korkein kynnys on saada heidät tulemaan tänne kauas pohjoiseen, sillä heillä saattaa olla paljon työkiireitä muualla”, Piirainen kertoo. Piirainen kannustaa kuitenkin kutsumaan yrittäjiä opettajiksi. Hänen mielestään on tärkeää opiskelijoiden kannalta, että he voivat oppia asioita suoraan yrityksiltä.

[Teksti: Katja Sjöström]

Hyvä tietää

Erasmus+ -ohjelman kautta on mahdollista kutsua vierailevia luennoitsijoita ulkomaisista korkeakouluista ja yrityksistä opettamaan suomalaiseen korkeakouluun. Vierailu voi kestää kahdesta päivästä kahteen kuukauteen. Vaihtoa varten voidaan myöntää Erasmus+ -apuraha, joka kattaa osan vaihdon aiheuttamista kustannuksista.

Lisätietoa: Linkki