Uutinen

Korkeakoulujen Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden määrä lähes kaksinkertaistui

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen
Erasmus+ strategisten kumppanuushankkeiden rahoituspäätökset on tehty Opetushallituksessa. Tänä vuonna korkeakoulupuolella hyväksyttiin ennätysmäärä eli 7 hanketta. Sekä rahoitettujen hankkeiden että myönnetyn rahoituksen määrä kasvoivat lähes kaksinkertaiseksi viime vuodesta.
Suunnittelu käynnissä

Strategisten kumppanuushankkeiden hakijoiden määrä on ollut laskusuunnassa, mutta samaan aikaan näihin hankkeisiin varattu rahoitus on kasvanut merkittävästi. Nyt tukea myönnettiin yhteensä 2,4 miljoonaa euroa, ja hakemusten hyväksymisprosentti oli 41. Tämä kannattaa pistää korvan taakse kevään 2020 hakukierrosta ajatellen!

Hyväksytyt hankkeet korkeakouluittain:

  • ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO: Fostering collaborative knowledge creation and civic engagement in the field of landscape governance (SavingScapes)
  • JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, Computational Thinking and Acting (CoTA)
  • TAMPEREEN YLIOPISTO, Intercultural Communication and Neighbourness Learning (WeLearn)
  • TAMPEREEN YLIOPISTO, Youth and Social Circus Arts – an innovative and inclusive education for Europe (Circus++)
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, Digital and Critical Views on Public Art Pedagogy (PARTGO)
  • TURUN AMMATTIKORKEAKOULU, Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in European HEIs (RENE)
  • TURUN YLIOPISTO, Creative and Design Thinking MOOC (CDTMOOC)

Ammattikorkeakoulut olivat yliopistoja aktiivisempia hakijoina: 17 hakemuksesta 10 oli ammattikorkeakoulujen koordinoimia. Yliopistot ovat kuitenkin vahvasti edustettuna hyväksytyissä hankkeissa, sillä ne koordinoivat 5 hanketta. Hankkeisiin osallistuu myös muita organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Hankkeissa kehitetään korkeakoulujen opetusta kansainvälisesti

Suuri osa hakemuksista kohdistui korkeakoulujen opetuksen kehittämiseen, ja myös sähköisten oppimisalustojen ja työkalujen kehittäminen kiinnosti hakijoita. Monissa hankkeissa huomattava osa budjetista kohdistuu liikkuvuustoimintoihin, joiden kautta korkeakoulun henkilökuntaa ja opiskelijoita voi osallistaa hankkeiden kehittämistyöhön. Liikkuvuusjakso voi olla esimerkiksi intensiivikurssi, jonka aikana opiskelijat testaavat hankkeessa työstettäviä tuotteita.

Näiden hankkeiden lisäksi suomalaiset korkeakoulut ovat runsaslukuisesti mukana sekä muista maista että muilta sektoreilta rahoitetuissa strategisissa kumppanuushankkeissa. Näistä ei ole vielä käytettävissä tilastotietoja viime kevään hakukierrokselta.

Erasmus+ hankkeet vaikuttavat laajasti ja uudistavat korkeakoulupedagogiikkaa

Euroopan komission tuoreen selvityksen (Study on the impact of Erasmus+ higher education partnerships and knowledge alliances) mukaan strategiset kumppanuushankkeet ovat kehittäneet osallistuvien korkeakoulujen koulutuksen sisältöjä ja opetusmenetelmiä monin tavoin. Erityisesti hankkeet ovat lisänneet digitaalisten työkalujen ja oppimisalustojen käyttöä opetuksessa.

Kumppanuushankkeet ovat tuloksellinen väylä korkeakoulupedagogiikan uudistamiseen. Hankkeissa kehitettävät opetussuunnitelmat ja opintokokonaisuudet ovat usein monialaisia ja vastaavat työelämän ja yhteiskunnan ajankohtaisiin osaamistarpeisiin. Laadukas ja työelämän kannalta relevantti koulutus tarjoaa puolestaan opiskelijoille tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Korkeakoulujen näkökulmasta hankkeet ovat vakiinnuttaneet niiden kansainvälisiä yhteistyöverkostoja ja saaneet aikaan myös aivan uutta yhteistyötä esimerkiksi yritysten ja järjestöjen kanssa.

Seuraava hakukierros syksyllä

Strategisten kumppanuushankkeiden seuraava haku avautuu syksyllä ja se päättyy maaliskuussa 2020. Opetushallitus neuvoo hakijoita muun muassa webinaarien muodossa hakukierroksen aikana.

Mitä ovat strategiset kumppanuushankkeet?

Strategiset kumppanuushankkeet ovat isoja 2-3 -vuotisia hankkeita, jotka usein pohjaavat olemassa oleviin verkostoihin ja aiempiin projekteihin. 3-vuotiselle hankkeelle voidaan myöntää rahoitusta enintään 450.000 €. Tänä vuonna keskimääräinen haettu tuki oli 370.000 € hanketta kohti. Pienempi ja tarkemmin fokusoitu hanke voi kuitenkin menestyä laatuarvioinnissa jättihanketta paremmin.

Teksti: Anne Siltala