Tiedote

Korkeakoulujen yhteishaussa opiskelupaikka yli 48 000 opiskelijalle

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Kevään yhteishaussa korkeakouluihin haki 151 700 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 48 100, eli 32 %. Korkeakouluun hyväksyttiin tänä vuonna noin 1 000 uutta opiskelijaa enemmän kuin vuosi sitten. Yhä useampi saa opiskelupaikan suoraan todistuksen perusteella, tänä vuonna 22 % hyväksytyistä.
Kuvitukuva, korkeakouluopiskelijat suunnittelevat yhdessä

Tänäkin vuonna vaikeinta oli päästä opiskelemaan yliopistojen teatteri- ja tanssialalle sekä kuvataidealalle, joille hyväksyttiin 4 % hakeneista, sekä psykologiaa, jolle hyväksyttiin 5 % hakeneista. Helpoiten opiskelupaikan sai ammattikorkeakoulujen tekniikan alalta, jonne hyväksyttiin 38 % hakijoista. Korkeakouluun hyväksytyistä 57 % oli naisia. Opiskelupaikan saaneista 14 % (eli 6 800) hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 16 800.

Opiskelupaikan saaneista 82 % ensikertalaisia

Korkeakoulujen aloituspaikoista 62 % oli tämän vuoden yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus kaikista hakijoista oli tänä keväänä 79 % ja hyväksytyistä noin 82 % (viime keväänä hakijoista 80 % ja hyväksytyistä noin 83 %). Tänä keväänä ylioppilaaksi valmistuneista sekä haki että pääsi opiskelemaan suurempi osuus kuin vuosi sitten. Kevään 25 200 ylioppilaasta 84 % haki yhteishaussa, ja heistä 37 % hyväksyttiin. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 82 % ja 36 %.

Ammattikorkeakouluihin hakeneista hyväksyttiin 30 % ja yliopistoihin hakeneista 26 %.

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä 84 % oli ensikertalaisia. Yliopistoon hyväksytyistä ensikertalaisten osuus oli 79 %. Suurimmat ensikertalaisten osuudet olivat ammattikorkeakoulujen osalta matkailu- ja ravitsemisalalla (90 % hyväksytyistä) ja yliopistojen osalta kauppatieteellisellä alalla (91% hyväksytyistä).

Korkeakouluun todistuksen perusteella valittavien osuus on noussut 22 prosenttiin. Viime keväänä todistuksen perusteella opiskelupaikan sai 18 % hyväksytyistä. Hyvällä koulumenestyksellä voi päästä suoraan opiskelemaan ammattikorkeakouluun sekä yliopistoissa esimerkiksi teknillistieteelliselle, luonnontieteelliselle tai kauppatieteelliselle alalle. Tänä keväänä todistusvalinnan otti käyttöön myös oikeustieteellinen ala. Pelkän valintakokeen perusteella opiskelupaikan sai 53 % hyväksytyistä. Vuonna 2020 todistusvalinnasta tulee pääasiallinen väylä korkeakouluun.

Tulokset tällä viikolla – vapaita paikkoja voi hakea lisähaussa

Hakijat saavat tällä viikolla tiedon yhteishaun tuloksista. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään maanantaina 8.7. klo 15. Varasijalta voi vielä tulla hyväksytyksi 31.7. saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille 1.7.─14.8. välisenä aikana. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opintopolussa ja korkeakoulujen omilla nettisivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä.  Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta opintopolku.fi.
 

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Merja Väistö, puh. 029 533 1386, merja.vaisto(at)oph.fi 
 

Hakijat ja hyväksytyt koulutusaloittain ja oppilaitoksittain

Hakijat ja hyväksytyt koulutusaloittain

 

 

Koulutusala

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Eläinlääketieteellinen

709

68

10 %

Farmasia

2 612

418

16 %

Hammaslääketieteellinen

1 233

180

15 %

Humanistinen

12 760

2 402

19 %

Humanistinen ja kasvatusala (amk)

2 032

477

23 %

Kasvatustieteellinen

9 205

2 835

31 %

Kauppatieteellinen

15 218

2 721

18 %

Kulttuuriala (amk)

9 504

1 978

21 %

Kuvataideala

666

25

4 %

Liikuntatieteellinen

1 574

147

9 %

Luonnontieteellinen

11 247

3 122

28 %

Luonnontieteiden ala (amk)

6 103

924

15 %

Luonnonvara- ja ympäristöala (amk)

1 014

280

28 %

Lääketieteellinen

6 705

726

11 %

Maatalous-metsätieteellinen

1 411

316

22 %

Matkailu- ja ravitsemisala (amk)

4 323

1 316

30 %

Musiikkiala

1 159

171

15 %

Muu tai tuntematon ala

1 251

198

16 %

Oikeustieteellinen

6 474

642

10 %

Psykologia

5 450

269

5 %

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (amk)

39 578

7 303

18 %

Sotilasala

531

148

28 %

Taideteollinen

2 416

242

10 %

Teatteri- ja tanssiala

2 098

83

4 %

Tekniikan ja liikenteen ala (amk)

21 522

8 273

38 %

Teknillistieteellinen

10 622

3 618

34 %

Teologinen

975

285

29 %

Terveystieteet

3 371

409

12 %

Yhteiskuntatieteellinen

12 111

2 118

17 %

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (amk)

25 472

5 989

24 %

Yhteensä

151 703

48 131

  32 %

 

Hakijat ja hyväksytyt oppilaitoksittain

Oppilaitos

Hakijat

Hyväksytyt

Hyväksyttyjä hakeneista

Aalto-yliopisto

12 565

1 897

15 %

Centria-ammattikorkeakoulu

1 794

474

26 %

Diakonia-ammattikorkeakoulu

4 836

527

11 %

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

10 032

1 348

13 %

Hanken Svenska handelshögskolan

1 625

298

18 %

Helsingin yliopisto

28 872

3 951

14 %

Humanistinen ammattikorkeakoulu

2 328

443

19 %

Hämeen ammattikorkeakoulu

8 423

1 591

19 %

Itä-Suomen yliopisto

21 931

2 253

10 %

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

12 772

1 516

12 %

Jyväskylän yliopisto

15 588

2 226

14 %

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

7 787

1 787

23 %

Kajaanin ammattikorkeakoulu

2 447

503

21 %

Karelia-ammattikorkeakoulu

3 587

795

22 %

Lahden ammattikorkeakoulu

6 826

1 032

15 %

Lapin ammattikorkeakoulu

5 234

991

19 %

Lapin yliopisto

6 016

630

10 %

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

4 580

499

11 %

Laurea-ammattikorkeakoulu

16 154

1 037

6 %

Maanpuolustuskorkeakoulu

531

148

28 %

Metropolia Ammattikorkeakoulu

21 877

3 222

15 %

Oulun ammattikorkeakoulu

9 776

1 538

16 %

Oulun yliopisto

14 872

2 032

14 %

Saimaan ammattikorkeakoulu

4 626

584

13 %

Satakunnan ammattikorkeakoulu

5 683

1 013

18 %

Savonia-ammattikorkeakoulu

7 580

1 510

20 %

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

4 611

992

22 %

Taideyliopisto

3 612

264

7 %

Tampereen ammattikorkeakoulu

17 337

1 843

11 %

Tampereen yliopisto

28 263

2 977

11 %

Turun ammattikorkeakoulu

14 703

2 094

14 %

Turun yliopisto

27 015

2 324

9 %

Vaasan ammattikorkeakoulu

3 363

767

23 %

Vaasan yliopisto

5 939

694

12 %

Yrkeshögskolan Arcada

1 637

433

23 %

Yrkeshögskolan Novia

2 570

947

37 %

Åbo Akademi

2 810

951

34 %

Yhteensä

151 703

48 131

32 %


Korjattu 28.6.2019 Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja Yrkeshögskolan Arcadan virheelliset tiedot.