Uutinen

Koulutusyhteistyötä Länsi-Balkanilla: komissio panostaa monelta rintamalta

Ajankohtaista Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ korkeakoulutukselle Kansainvälistyminen
Euroopan komission järjestämä korkeakoulujen Erasmus+ -kontaktiseminaari kokosi 24.-25.10.2019 Tiranaan, Albaniaan yhteensä lähes 250 Länsi-Balkanin ja EU-maiden korkeakoulujen edustajaa löytämään uusia kumppaneita ja työstämään hankeideoita eteenpäin.
Erasmus+ Contact Seminar in Western Balkans

Euroopan Unioni tukee eri koulutussektorien kehitystä Länsi-Balkanilla monipuolisesti. Länsi-Balkanin alueella suuria haasteita luo aivovuoto, joka vie lahjakkaat nuoret muualle Eurooppaan. Kansallisten koulutusjärjestelmien kehittäminen onkin keskeinen kehittämiskohde myös EU:n rahoittamassa yhteistyössä. Myös Länsi-Balkanin maiden alueellisten yhteyksien tukeminen on yksi painopisteistä, sillä tavoitteena on tukea alueen kehitystä luomalla uusia, pysyviä yhteyksiä maiden välille eri tasoilla nuorisosta poliittisiin päättäjiin.

Besa Shahini and Luigi Soreca
EU-lähettiläs Luigi Soreca ja Albanian opetusministeri Besa Shahini avajaispaneelissa

Erasmus+ merkittävä tekijä koulutuksen kehittämisessä

Euroopan komission järjestämä korkeakoulujen Erasmus+ kontaktiseminaari kokosi 24.-25.10.2019 Tiranaan, Albaniaan yhteensä lähes 250 Länsi-Balkanin ja EU-maiden korkeakoulujen edustajaa löytämään uusia kumppaneita ja työstämään hankeideoita eteenpäin.

Albanian opetusministeri Besa Shahini avasi tilaisuuden ja painotti koulutuksen merkitystä yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kehitykselle Länsi-Balkanin alueella. Osaamisyhteiskunnan kehittäminen ja digitalisaatio ovat tässä keskeisiä teemoja. Albaniassa onkin viime aikoina panostettu eritoten tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen, lisätty apurahatarjontaa ja tuettu esimerkiksi yliopistokirjastojen kehittämistä. Opetusministeri mainitsi Suomen yhtenä maista, joista koulutussektorin kehitykselle haetaan mallia.

EU:n suurlähettiläs Albaniassa, Luigi Soreca, korosti Erasmus+ -ohjelman merkitystä alueiden instituutioiden kehittämisessä ja erityisesti näköalojen tarjoamisessa nuorisolle. Länsi-Balkanin alueelta jo yli 37 000 opiskelijaa, opettajaa ja henkilökunnan jäsentä on osallistunut ohjelman toimintoihin, näistä 33 000 korkeakoulusektorilla.

Länsi-Balkanin korkeakoulutus kehittynyt mallikkaasti

Korkeakoulutuksen kehittämisessä on Länsi-Balkanin alueella edetty Bolognan prosessin mukaisten uudistusten mukaisesti. Eurydice-vertailussa voidaan nähdä, että Länsi-Balkanin maat ovat edenneet erityisen hyvin kolmiportaisen tutkintojärjestelmän kehittämisessä ja Diploma Supplementin käyttönotossa, mutta tehtävää on vielä erityisesti laadunvarmistuksessa, kansallisissa tutkintojen viitekehyksissä ja opintopisteiden siirrettävyydessä.  

Komissio tukee tätä kehitystä monelta rintamalta, korkeakoulutuksen liikkuvuuden ja kapasiteetinvahvistamishankkeiden lisäksi myös erilaisten tutkimusten ja kartoitusten kautta. Komissio myös rahoittaa ruohonjuuritason yhteistyötä tukevia järjestötoimijoita, kuten Western Balkans Alumni Association WBAA:n toimintaa, joka  toimii jo yli 740 jäsenen voimin alueella, sekä alueen nuorten yhteistyötä tukevaa Regional Youth Cooperation Office RYCO:a, jolla on toimipisteet maiden pääkaupungeissa. Lisäksi esimerkiksi Young Civil Servants -ohjelma tuo yhteen alueen maiden virkamiehiä ja sijoittaa heidät harjoittelujaksoille naapurimaihin. Nuorten välisen yhteistyön tukeminen on keskeinen osa toimintoja.

Suomessa jo aktiivisia yhteyksiä

Suomen ja Länsi-Balkanin maiden välillä on Erasmus+ -kaudella toteutunut aktiivista yhteistyötä: korkeakoulujen välisiin vaihtojaksoihin on myönnetty rahoitusta jo yli 700 opiskelijalle, opettajalle ja henkilökunnan jäsenelle vuosina 2015-2019. Suomalaiskorkeakouluja on myös mukana kuudessa alueen maiden korkeakoulutusta kehittävässä kapasiteetinvahvistamishankkeessa.

Koulutusyhteistyön tukemisessa Erasmus+ -ohjelman budjetti Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on runsas. Serbian nyt siirryttyä ohjelmamaaksi rahoitusta on tarjolla neljän Erasmus+ -kumppanimaaksi laskettavan maan eli Albanian, Bosnia-Hertsegovinan, Kosovon ja Montenegron kehittämiseen. Suomessa vaihtojaksoihin Länsi-Balkanin maiden kanssa on vuosittain ollut haettavissa noin 400 000 euroa ja kapasiteetinvahvistamishankkeisiin EU-tasolla 16,5 miljoonaa euroa.

Discussions at the contact seminar

Yhteistyönäkymät laajenevat uudella ohjelmakaudella

Uudella EU-ohjelmakaudella kaavaillaan uusia, laajenevia yhteistyömahdollisuuksia Länsi-Balkanin alueelle erityisesti ammatillisen koulutuksen saralla. Ammatillisessa koulutuksessa on jo tällä hetkellä alueella käynnissä liikkuvuustoiminnon pilotti, joka saatetaan vahvistaa pysyväksi osaksi toimintoja. Tämän lisäksi kapasiteetinvahvistamishankkeet tullaan avaamaan ammatilliseen koulutukseen vuonna 2021 alkavalla uudella Erasmus-ohjelmakaudella.

Uusien mahdollisuuksien lisäksi jo olemassa olevat toiminnot säilyvät mukana EU-rahoitteisten toimintojen palettia.

Tulevaisuudennäkymät koulutusalan yhteistyölle Länsi-Balkanin alueen maiden kanssa ovat siis jatkossakin monipuoliset.

 

Teksti ja lisätietoja: Sini Piippo