Uutinen

Kouluvuosi päättyy kaikille yhteiseen juhlaan – tutustu Opetushallituksen ohjeistuksiin

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Lainsäädäntö Opetus ja ohjaus
Opetushallituksen ohjeistus ohjaa kouluja uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisessä.
Kuvituskuva. Lyhty.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies linjasi viime viikolla, ettei peruskoulun joulujuhlaa tai muuta lukukauden päättäjäisjuhlaa tule pitää kirkossa. Asia on herättänyt paljon keskustelua sekä valtakunnallisessa mediassa että sosiaalisessa mediassa.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen päätös on linjassa Opetushallituksen nykyisen ohjeistuksen kanssa.

Joulu- ja kevätjuhlat ovat osa opetusta ja toimintaa, johon oppilaiden tulee osallistua. Opetushallitus on jo aikaisemmin neuvonnassaan suosittanut, ettei kirkkoa tulisi käyttää koulujen päättäjäisjuhlien järjestämiseen. Opetushallitus lisää ohjeisiinsa viittauksen apulaisoikeusasiamiehen päätökseen.

Huoltajille tiedotettava juhlien sisällöstä etukäteen

Opetuksen järjestäjät ja koulut päättävät juhlista ja niiden sisällöstä. Juhliin voi sisältyä myös joitakin uskontoon viittaavia elementtejä. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Esimerkiksi juhlassa laulettava yksittäisen virsi ei perustuslakivaliokunnan linjauksen mukaisesti tee juhlasta vielä uskonnon harjoittamiseksi katsottavaa tilaisuutta.

Koulujen ja kotien yhteistyö on tärkeää. Koulun tulee tiedottaa oppilaiden huoltajia järjestettävistä tapahtumista ja niiden sisällöstä.

Tarvittaessa huoltajien kanssa voidaan sopia oppilasta koskevista yksilöllisistä järjestelyistä ja mahdollisesta vaihtoehtoisesta toiminnasta, jos huoltaja ei halua oppilaan osallistuvan kaikkeen juhlaan kuuluvaan ohjelmaan.

Joulukirkkoon osallistuminen on vapaaehtoista

Koulujen kevät- tai joulukirkot ovat sallittuja, ja niihin osallistuminen on lapsille ja nuorille vapaaehtoista.

Uskonnolliset tilaisuudet tulee järjestää erillään koulun muusta toiminnasta ja niistä tulee kertoa lasten ja nuorten huoltajille riittävän ajoissa. Pois jääville oppilaille pitää järjestää vaihtoehtoista, mielekästä toimintaa.

Vaihtoehtoiset tilaisuudet järjestetään fyysisesti erillään uskonnollisesta tilaisuudesta. Erityisesti koulupäivän aikana pidettävien tilaisuuksien kohdalla käytännön järjestelyt tulee toteuttaa niin, ettei oppilaiden yhdenvertainen kohtelu vaarannu. Kouluilla on myös vastuu kaikkiin eri tilaisuuksiin osallistuvien oppilaiden turvallisuudesta.

Opetushallituksen ohjeistuksissa ei suositella eikä kielletä uskonnollisia tilaisuuksia, vaan kunnat ja muut opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät päättävät uskonnollisista tilaisuuksista itse. Opetushallituksen ohjeistukset koskevat kaikkia koulutusasteita.

Tutustu Opetushallituksen ohjeistuksiin: