Uutinen

Kulttuurin pilottihakuja avattu, Music Moves Europe -haut tulossa

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Euroopan komissio toteuttaa vuonna 2019 joukon pilottihakuja, joilla testataan tukitoimia seuraavalle EU-ohjelmakaudelle (2021-2027).

Parhaillaan haettavissa on rahoitusta kahdelle pilottihankkeelle: Makers' Mobility ja Cultural and Creative Industries. Kummankin hakuaika päättyy 12.8.2019. Loppuvuoden aikana tullaan vielä avaamaan mm. kuusi Music Moves Europe -aloitteeseen liittyvää pilottihakua.
Mikorofoni

Makers' Mobility testaa luovien alojen hubien ja hautomojen liikkuvuustukea

Makers’ Mobility -pilotin tarkoituksena on kehittää ja testata liikkuvuustuen mallia luovien alojen yhteisölliselle työtiloille (creative hubs, maker-spaces, fab labs, incubators). Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia eurooppalaisia verkostoja (esim. European Network of Creative Hubs) sekä i-Portunus -liikkuvuuspilotin kokemuksia.

Rahoitusta myönnetään korkeintaan 350 000 euroa yhdelle hankkeelle, jonka kesto on korkeintaan 18 kk. Hakuaika päättyy 12.8.2019.

Cultural and Creative Industries jatkaa komission toimia kulttuuriperintösektorin vahvistamiseksi

Cultural and Creative Industries -pilotti kohdistuu erityisesti kulttuuriperintösektorille, osaamisen vahvistamiseen ja innovointiin. Tarkoituksena on kehittää kulttuuriperintöalan osaamista vastaamaan paremmin toimintaympäristön vaatimuksia sekä rakentaa yhteyksiä kulttuuriperintöalan ja muiden luovien alojen välille. Haku on jatkumoa FLIP (Finance, Learning, Innovation and Patenting) -pilottihankkeelle. Sen tavoitteet liittyvät tuoreeseen kulttuuriperintöalan eurooppalaiseen toimintasuunnitelmaan (European Framework for Action on Cultural Heritage), joka pyrkii mm. vahvistamaan kulttuuriperintöalan ammattilaisten osaamista.

Rahoitusta myönnetään korkeintaan 1,05 milj. euroa yhdelle laajalle hankkeelle, joka koordinoi ja tuottaa hankesisältöjä luovan alan ammattilaisten ja yrittäjien (erityisesti mikro- ja PK-yritykset) sekä kulttuuriperintöammattilaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hakuaika päättyy 12.8.2019.

Tulossa kuusi Music Moves Europe -hakua

 • Professionalisation and training
  Rahoitusta myönnetään korkeintaan 900 000 euroa yhteensä noin 10 koulutusohjelman toteuttamiseen. Kohderyhminä ovat erityisesti nuoret muusikot ja alan ammattilaiset. Haun odotetaan avautuvan kesän aikana.
 • Co-operation of small music venues
  Rahoitusta myönnetään korkeintaan 600 000 euroa yhteensä noin 13 hankkeelle, joissa identifioidaan, kehitetään ja esitellään elävän musiikin klubien ja muiden pienten esityspaikkojen innovatiivisia toimintamalleja. Haun odotetaan avautuvan kesän aikana.
 • Co-creation
  Rahoitusta on haussa 400 000 euroa arviolta noin 8 tuotanto- ja/tai residenssiohjelman toteuttamiseksi. Tarkoituksena on mahdollistaa yhteistuotantoja sekä residenssejä genre-rajat ylittäen.
 • Music education and learning
  Rahoitusta on haettavana 300 000 euroa yhteensä noin 8 innovatiiviselle musiikkikasvatushankkeelle, jotka tuovat kulttuurin ja koulutuskentän toimijoita yhteen.
 • Export of European music
  Tarjouskilpailulla etsitään toteuttajaa vuoden 2018 Music Moves Europe -haussa rahoitetun eurooppalaisen musiikin vientistrategian viemiseksi käytäntöön. Maksimibudjetti on 400 000 euroa.
 • Health and wellbeing of music creators
  Tarjouskilpailulla etsitään tekijää kartoitukselle ja politiikkasuosituksille, joiden myötä voidaan paremmin vastata musiikkisektorilla työskenteleviin kohdistuviin terveyshaittoihin ja -haasteisiin. Maksimibudjetti on 150 000 euroa.