Uutinen

Kuratointia ja keskeneräisyyttä

Kokemuksia Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen
PARALLEL -European Photo Based Platform on EU:n Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama valokuvataiteen foorumi. Sen tavoitteena on antaa näkyvyyttä taiteilijoiden ja kuraattorien työlle, sekä parantaa alan yhteistyöverkostoja Euroopassa. Toiminnan kantava ajatus on tuoda nuoria valokuvaajia ja kuraattoreja yhteen ja auttaa molempia luomaan uusia kansainvälisiä kontakteja ja näyttelyverkostoja.

Foorumissa on mukana 18 eurooppalaista valokuva-alan organisaatiota, joista yksi on Suomen valokuvataiteen museo. Taiteilijana foorumin toimintaan Suomesta osallistunut valokuvaaja Nita Vera oppi PARALLELin kautta erityisesti ryhmänäyttelyiden työstämisestä sekä verkostojen luomisesta.
valokuvaaja Nita Vera ja kuraattori Maria Faarinen ripustamassa näyttelyä.
Nita Vera ja kuraattori Maria Faarinen Maribor Art Galleryssä, jonne Faarinen kuratoi "Rarely Pure, Never Simple" -nimisen yhteisnäyttelyn vuonna 2017.

Valokuvataiteilija Nita Vera valittiin mukaan PARALLELiin foorumin ensimmäisenä toimintavuonna. Tuolloin PARALLELiin osallistui kaikkiaan 23 nuorta valokuvaaja ja kuusi nuorta kuraattoria. Tieto foorumin tarjoamaista mahdollisuuksista tavoitti Nitan Aalto-yliopiston kautta, jossa hän teki maisteriopintoja.

Vuoden mittainen yhteistyö alkoi Portugalista loppuvuonna 2017. Portugalissa käytiin läpi osallistujien omia projekteja ja työskenneltiin pienryhmissä. Intensiiviviikon jälkeen osallistujat palasivat kotiin, jossa he jatkoivat työskentelyä itsenäisesti pitäen etäyhteyttä mentoreihinsa. Kokonaisuudessaan projektissa on kaksi vaihetta. Ensimmäisen vaiheen painopisteenä on nousevien luovien tekijöiden löytäminen, vertaisoppiminen ja kuratointi.

-Sain mentoroinnista inspiraatiota ja vinkkejä olemassa olevasta taiteesta, johon voisin tutustua. Sain myös tukea omaan työskentelyyn. Jos oli joku pulmatilanne, niin mentorille pystyi meilaamaan, kertoo Nita.

Kuraattoreita eri puolilta Eurooppaa

Kuratoinnin merkitys taiteen kentällä on koko ajan kasvussa. Kuratoinnin toimivuus ja laatu vaihtelee. Nita Veran mielestä on tärkeää, että PARALLELiin saataisiin kuraattoreita eri puolilta Eurooppaa. On tärkeää, että kuraattorit ovat eritaustaisia, eri-ikäisiä ja erimaalaisia ihmisiä. Kuratoinnin merkitys taiteen tekemisessä on kuitenkin kaksijakoinen asia.

- Nykyäään PARALELLiin pääse vain kuratoinnin kautta. Kuraattoreilla on aika iso valta päättää ketkä pääsevät esille. Tämä ei kuitenkaan ole matematiikkaa, vaan taidetta. Taide on aina subjektiivista. Joillain ihmisillä on aika iso valta päättää, kuka pääsee esille ja kuka ei, Nita pohtii.

PARALLELin toisena painopisteenä on ollut kansainvälisten verkostojen luominen. Yhteyksien luominen tekijöiden ja instituutioiden välille parantaa kansainvälistä yhteistyötä. Laaja-alainen yhteistyö kehittää vertaisoppimista ja parantaa Euroopan laajuista näyttelyverkostoa. Tämä on tärkeää myös taiteilijalle:

Jos minun töitä ei tunneta niin ei niitä kukaan voi kuratoidakaan, koska kukaan ei tiedä niiden ja minun olemassaolosta. On tärkeää, että voi näyttää ihmisille työnsä ja että ne tietävät, minkä teemojen ympärillä minä työskentelen.

Käytännössä PARALLEL pyrkii rakentamaan laajan näyttelyverkoston, jossa ovat mukana yliopistot, taidekoulut sekä PARALLELin näytteilleasettajat. Koska hankkeen verkostot ovat suuria ja monimuotoisia, eurooppalainen valokuva leviää maantieteellisesti laajalle alueelle.

Taiteen rooli yhteiskunnassa vahvistuu

Taiteen ja kulttuurin rahoituksesta on käyty viime aikoina yhteiskunnallista keskustelua. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiassa 2025 pyritään luovuuden, moninaisuuden ja osallisuuden edistämiseen. Elävä kulttuuri vahvistaa sivistysyhteiskuntaa ja edistää demokratiaa. Myös EU-tasolla on tunnistettu kulttuurin merkitys kestävässä kehityksessä ja yhtenäisemmän unionin rakentamisessa.

-Taiteeseen tarvitaan enemmän rahaa. Taide on vähän kuin filosofia. Se tuo sellaisia asioita esille yhteiskunnassa, mitä ei välttämättä pystytä vielä sanallistamaan. Taiteen kautta pystytään nostamaan esille esimerkiksi tärkeitä yhteiskunnallisia aiheita. Minä uskon, että se antaa jotain ihmisyydelle ja ihmiskunnalle, Nita sanoo mietteliäänä.

PARALLEL-valokuvaajien ja -kuraattoreiden työn tuloksia on Suomessa nähty Valokuvataiteen museon näyttelyissä ja foorumin toiminnassa on ollut mukana yhteensä seitsemän suomalaista, kuusi valokuvaajaa ja yksi kuraattori.

- Minulle parasta projektissa oli se, että siinä tutustui muihin tekijöihin Euroopassa. Tekijän näkökulmasta se oli tosi hieno kokemus. Sain kokemusta ryhmänäyttelyiden työstöstä, uusia ystäviä sekä verkostoja Euroopasta, Nita kertoo.

Teksti: Emmi Kähkönen