Uutinen

Liban Sheikh: On paljon nuoria, jotka kokevat, etteivät he pääse yhteiskuntaan osallisiksi.

Kokemuksia Nuorisotyö Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action
Tamperelainen Liban Sheikh haluaa ajaa vähemmistöihin kuuluvien nuorten mahdollisuuksia.

Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Liban Sheikh

"Antirasistisen foorumin toimintaan päädyin mukaan rehellisesti sanottuna sattuman kautta. Järjestön aktiivi kysyi mukaan toimintaan ja vastasin kyllä. Haluamme tehdä töitä tasavertaisen Suomen eteen. Päätökseen lähteä mukaan Antirasistisen foorumin toimintaan vaikutti esimerkiksi se, että kun puhutaan rasismin vastaisesta toiminnasta ja rakenteellisesta epätasa-arvosta, moni sillä kentällä toimivista järjestöistä on sellaisia, ettei niissä toimivat ihmiset ole itse kokeneet syrjintää ja eriarvoisuutta. On tärkeää, että kentällä on uudenlainen toimija, jossa on mukana eritaustaisia ihmisiä. Koen tärkeäksi, että asioita tehdään vähemmistöjen kanssa eikä heidän ohitseen.

On monta asiaa, mihin haluan omalla toiminnallani vaikuttaa. Ensimmäinen on eriarvoisuuden vähentäminen. Tulen itse vähävaraisesta taustasta. Se on vaikuttanut omiin mahdollisuuksiini. Sosioekonominen eriarvoisuus on tärkeässä roolissa, kun mietitään esimerkiksi koulutusvalintoja. Olen itse käynyt ainejärjestön ilmaisen valmennuskurssin. Sen avulla oli mahdollista vähävaraisen päästä opiskelemaan. Toinen on yhteiskunnallinen eriarvoisuus, joka kiinnittyy etniseen hierarkiaan. Meillä on aika ulossulkevat työmarkkinat. Näihin, koulutuksen ja työmarkkinoiden eriarvoisuuteen, haluaisin vaikuttaa.

Tiedän omien opintojeni myötä, että vähävaraisesta perheestä on vaikea päästä opiskelemaan yliopistoon, kun on valmennuskurssimekanismi siinä välissä. Se on sosioekonominen kysymys. Haluaisimme Antirasistisen foorumin hankkeessa tasata tätä eroa. Toinen koulutukseen liittyvä pointti on se, että etniset vähemmistöt, joka opiskelevat korkeakoulussa keskittyvät luonto- ja terveystieteiisiin, joista valmistuu selkeästi ammattiin. Yhteiskuntatieteisiin ei samalla tavalla maahanmuuttajaperheissä kannusteta, sillä koulutuksen tuomaa arvoa ei nähdä hyödyllisenä.

On paljon nuoria, jotka kokevat, etteivät he pääse yhteiskuntaan osallisiksi. He turhautuvat ja kokevat, ettei yhteiskunnallinen suunta ole heille mielekäs. Usein vaikuttaminen vaatii korkean koulutuksen. Pitää osata puhua tietyllä tavalla. Yhteisö auttaa vaikuttamistoiminnassa. Yksinään nuorilla ei ole samanlaisia verkostoja. Greta Thunbergin esimerkki ja ilmastolakko on inspiroivinta pitkään aikaan.

Nuorten vaikutusmahdollisuudet eivät ole kovin hyvät. Usein ei oteta huomioon, että nuoria on erilaisia. Ei oteta huomioon nuoria, jotka eroavat esimerkiksi toimintakyvyltään, seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai taustaltaan. Sen eteen on tehtävä töitä, että erilaiset nuoret otettaisiin paremmin huomioon. Toivoisin, että olisi enemmän nuoria rohkaisevaa toimintaa, jossa tuetaan nuoria vaikuttamaan. Nuorten hyvinvoinnin tukemisen kautta saadaan myös hyvinvoivia nuoria.

Demokratia merkitsee mulle rauhanomaista näkemyserojen ratkaisemista, missä kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin oma äänensä. Demokratia näkyy omassa elämässä esimerkiksi niin, että pystyn toimimaan opiskelijapolitiikassa. Olen onnellinen, että ympäristö on ollut siihen suotuisa. Demokratian haasteena on se, että ne jotka tuo äänensä kuuluviin, on usein vanhempia. Nuoria ei hirveästi julkisessa keskustelussa näy. Kysymys onkin, kuinka hyvin demokratian ideaali toteutuu."

Teksti: Anna Takala

Demokratia merkitsee mulle rauhanomaista näkemyserojen ratkaisemista, missä kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin oma äänensä.

Kuka

Liban Sheikh
•29-vuotias
•Asuu Tampeerella
•Opiskelee yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopistossa
•Tampereen vasemmistonuorten hallituksen jäsen, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jäsen
•Antirasistisen foorumin yhdenvertaisuuskouluttaja. Mukana Antirasistisen foorumin -projektissa, joka järjestää yliopiston valmennuskursseja maahanmuuttajataustaisille nuorille. Projekti on rahoitettu Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelmasta.

Perinteinen Euroopan nuorisoviikko nostaa jälleen näkyviin nuorten asioita kaikkialla Euroopassa 29.4.─5.5.2019. Teemana on tänä vuonna ”Demokratia ja minä” ja tarkastelun kohteena ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. Viikon mittaan järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Viikon päätapahtuma kokoaa Brysseliin 800 nuorta ja nuorten parissa toimivaa. Suomessa järjestetään useita paikallisia tapahtumia, joista kymmenen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.