Uutinen

Lucky You – onnellista vanhuutta kehittämässä

Kokemuksia Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Kuvituskuva, lapsi on lukemassa aikuisen sylissä

Väestön ikääntyminen on aikamme suurimpia haasteita ympäri Eurooppaa. Olennainen osa haasteen ratkaisua on, kuinka ikääntyvä väestö voi asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan ja saada lisää aktiivisia ja terveitä elinvuosia. Mistä vanhusväestön hyvinvointi ylipäätään koostuu ja miten heitä voidaan tukea sen säilyttämisessä?  Näihin suuriin kysymyksiin etsittiin vastauksia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian koordinoimassa ”Lucky You – Getting Older in Europe” –hankkeessa. Suomesta oli mukana myös ammattiopisto Hyria, ja partnerimaita olivat Belgia, Espanja, Tsekki ja Latvia. Lisäksi Akureyrin sairaala Islannista oli mukana työelämäkumppanin roolissa. 

Vanha malli uudesta näkökulmasta

Hankkeen perustana oli CGA eli Comprehensive Geriatric Assesment -menetelmä. Tieteellisissä tutkimuksissa on todettu, että sen käyttö ikääntyvien ihmisten voinnin kartoittamisessa edistää heidän hyvinvointiaan ja pidentää kotona asumisen aikaa.

”Tästä huolimatta käytännön työkaluja ja metodeja tämän hyväksi havaitun ja Euroopassa yleisesti käytetyn menetelmän hyödyntämiseen arjessa ei juuri ole ollut. Siksi niiden kehittäminen ja tuominen opiskelijoiden ja hoitohenkilökunnan tietoisuuteen oli tämän hankkeen keskeinen tavoite”, hankkeen projektipäällikkö Maria Sissonen Gradia Jämsästä kertoo.

Mallin viisi osa-aluetta - toiminnallisuus, sosiaalisuus, kognitivisuus, depressio ja ravinto saivat tässä hankkeessa lihaa luidensa ympärille ja samalla syntyi kokonaan uudenlainen, CGA-malliin pohjautuva opintokokonaisuus. Kukin mukana ollut maa vastasi yhden osa-alueen toteutuksesta ja integraatiosta osaksi lopullista opintokokonaisuutta.

Kaikkien osaaminen yhteiseen käyttöön

Sissosen mukaan koulutuskokonaisuuden kehittämisen kannalta keskeisin sisältötyö tehtiin hanketapaamisten aikana ja niiden välillä. Ennen kutakin tapaamista jokainen partnerimaa selvitti seuraavaksi käsittelyssä olleen aiheen nykytilan, opetusmetodit ja uusimman tutkimustiedon omassa maassaan heille etukäteen lähetetyn esimerkkitapauksen kautta.

”Tapaamisten aikana käytiin läpi eri maiden tuotokset ja pyrittiin yhdistämään parhaat käytännöt osaksi tätä uutta opintokokonaisuutta. Lisäksi paikan päällä kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja käsittelyssä olleesta teemasta sekä opiskelijoiden tekemät ikäihmisten haastattelut. Eri maiden vanhuksia haastattelemalla heidän näkemyksensä saatiin tuotua mukaan tähän prosessiin”, Sissonen taustoittaa.

Hankkeen lopuksi haastatteluista koostettiin kysymyspatteristo, jota käyttäen opiskelijat haastattelivat oman maansa ikäihmisen ja videoivat haastattelun.  Näistä haastatteluvideoista Gradia Jyväskylän opiskelija editoi puolen tunnin mittaisen dokumenttielokuvan, joka on nähtävissä internetissä ja vapaasti käytettävissä joko sellaisenaan tai osana opetusta.

Kukin maa käänsi koulutusohjelman omalle kielelleen. Suomeksi koulutusohjelman nimi on ”Ikääntyminen kotona – paras valinta”. Sissosen mukaan hieman provosoiva nimi ei poissulje sitä, etteikö hoivakoti olisi joissakin tapauksissa parempi asumisvaihtoehto.

Positiivinen kokemus

Sissonen kertoo hankkeen osoittaneen, että tiedon ja hyvien käytäntöjen määrä Euroopassa on valtava ja tällaiset hankkeet ovat hyvä tapa tehdä ne näkyväksi. Suomalaisista käytännöistä ihastusta herätti esimerkiksi päivätoiminta, joka tarjoaa monenlaisia virikkeitä yksin kotonaan asuvien seniorien arkeen. Lisäksi esiin nousi myös suomalainen Menumat –palvelu, jonka kautta muun muassa vanhusväestö voi saada valmiit ateriat suoraan kotiinsa.

Toisaalta Latvian edustajat toivat esiin sen, että Latviassa kaikilla kansalaisilla ei ole edes sähköä.

”Tämä osoittaa hyvin, kuinka voimme Euroopassa ottaa oppia toinen toisiltamme, vaikka lähtökohdat ovat eri maissa hyvin erilaiset”, Sissonen toteaa.

Teksti: Marko Jääskeläinen