Uutinen

Lukutaito on jokaisen supervoima – Opetushallitus koordinoi valtakunnallista työtä lukemisen edistämiseksi

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Lukuliike Tasa-arvo ja osallisuus
Lukutaidolla on laaja merkitys ja vaikutus oppimiseen, tasa-arvoon, kulttuuriin, sivistykseen ja hyvinvointiin. Lukutaito on siten välttämätön taito yhteiskunnassa pärjäämisessä ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Lasten ja nuorten lukutaidon edistämiseksi on käynnistetty Lukuliike, jonka koordinaattoreina Opetushallituksessa aloittivat Pia Lumme ja Belinda Kardén. He haluavat innostaa, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisia, harrastustoimijoita sekä kirjasto- ja muun kulttuurialan toimijoita vahvistamaan yhteistyössä lasten ja nuorten lukemista ja lukutaitoa. Samalla karttuu myös aikuisten lukutaito.
Lukuliike

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti keväällä 2018 kansallisen lukutaitofoorumin etsimään ratkaisuja lasten ja nuorten lukutaidon parantamiseksi ja lukuinnon herättämiseksi. Työn tuloksena syntyivät lukemisen suuntaviivat ja Lukuliike.

Lukemista ja lukutaitoa edistävät toimet ryhmiteltiin neljään kokonaisuuteen:

  1. Innostamme lapsia ja nuoria lukemaan.
  2. Aktivoimme kasvuyhteisöjä lukemisen tueksi.
  3. Vahvistamme ammattilaisten osaamista ja yhteistyötä.
  4. Luomme lukemista edistävät rakenteet.

Lukutaitofoorumin toimenpiteiden mukaisesti nimettiin Lukuliikkeelle koordinaattorit Pia Lumme ja Belinda Kardén, joiden toimipaikkana on Opetushallitus. Lukuliike-koordinaattoreiden tehtävänä on edistää a suuntaviivojen toimeenpanoa. Lukuliike toimii yhteistyössä Opetushallituksen kehittämisverkostojen, kuten Majakan, Loiston, Poijun ja Reimarin, sekä Kokeilukeskuksen kanssa. Lukuliikkeen toimintaa ohjaa ja tukee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (28.2.2019) seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kirjailija Juha Itkonen.

Lasten ja nuorten lukutaidon heikentyminen vaatii toimia

Nuorten ja lasten lukutaito on heikentynyt koko viime vuosikymmen ajan ja erityisesti tämä näkyy poikien lukutaidossa muun muassa PISA ja PIRLS -tutkimusten tulosten perusteella. Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin reilu vuosikymmen aikaisemmin. Heikkojen lukijoiden määrä on Suomessa lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt. Tutkitusti joka kymmenennellä perusopetuksen päättävistä oppilaista ei ole riittävää lukutaitoa jatko-opinnoissa selviämiseksi.

Nykyaikana vaaditaan yhä monipuolisempaa lukutaitoa - monilukutaitoa - esimerkiksi digitalisaation ja tekstien monipuolistumisen takia. Monilukutaitoon sisältyy esimerkiksi tekstien kriittinen arviointi sekä niiden luotettavuuden tarkastelu. Lasten ja nuorten ohella myös kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten monilukutaito-osaamista tulee tukea. Monilukutaito tuotiin uutena käsitteenä Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, joiden käyttöönotto on edelleen meneillään paikallisesti.

Kansallinen lukutaidon ylläpitäminen vaatii kaikkien yhteiskunnan tahojen ja ihmisten sitoutumisen pysyvien rakenteiden ja toimintatapojen saavuttamiseksi. Jokainen toimija voi kehittää oman tapansa toimia lukutaidon hyväksi omassa yhteisössään. Lukuliike kannustaa kaikkia suomalaisia tekemään konkreettisia, pieniä tai suuria tekoja lukutaidon parantamiseksi - sivistyksen, hyvinvoinnin ja tasa-arvon puolesta.

Lisätietoa Opetushallituksessa

  • Lukuliikekoordinaattori Pia Lumme, Opetushallitus, p. 029 533 1809
  • Lukuliikekoordinaattori (ruotsi) Belinda Kardén, Opetushallitus, p.029 533 1827
  • Opetusneuvos Minna Harmanen, Opetushallitus, p. 029 533 1481
  • Undervisningsråd Pamela Granskog, Utbildningstyrelsen, p. 029 533 1688

 

Osallistu sosiaalisessa mediassa tunnuksella #lukuliike, #lukuliikekoulussa

Liitteet