Uutinen

Matkalla opettajasta rehtoriksi opetushallinnon kurssilla

Palvelut Henkilöstökoulutus Koulutuksen kehittäminen
Opetushallinnon tutkinto on opettajalle hyvä koulutus rehtorin tai muihin opetusalan hallintotehtäviin. Kurssilla saat eväitä oppilaitosten esimiestehtävissä toimimiseen. Pääset myös jakamaan kokemuksiasi ja käymään hyödyllisiä keskusteluja kurssitovereiden ja kouluttajien kanssa.
Kuvituskuva, naiset kokoustavat luokassa

Erityisopettajana Helsingin kaupungilla työskentelevä Hanna Kolponlahti osallistui opetushallinnon kurssille marras-tammikuussa 2018–2019. Kurssille osallistumista Kolponlahti oli suunnitellut jo muutaman vuoden ajan, ja nyt siitä tuli totta.

– Valmentava kurssi oli minulle tarpeellinen ja tiesin jo ennen ilmoittautumista, että suurimman hyödyn kurssista saisin olemalla läsnä paikan päällä. Kun asiantuntijat ovat äänessä ja tieto ajan tasalla, läsnäolo kannattaa. Muuten minulla olisi ollut tiedossa pidempi ja kivisempi tie. Kurssilla pystyi hyvin käymään myös dialogia kouluttajien ja muiden osallistujien kanssa, Kolponlahti kertoo.

Kurssipäivien jälkeen osallistujat tekevät itsenäisesti kirjallisia selvityksiä, joilla voi korvata tutkintoon kuuluvat tentit. Tutkinnon suorittaminen esseillä on koettu hyödylliseksi, sillä silloin asioita tulee pohdittua.

– Useiden kurssille osallistuneiden mielestä esseiden kirjoittaminen on luontevampi tapa esittää osaamistaan kuin tenttiminen, Kolponlahti toteaa.

Hanna Kolponlahden mielestä kurssin sisällöt vastasivat rehtorin työn todellisuutta ja moninaisuutta. Hän luottaa kouluttajien asiantuntemuksen ajantasaisuuteen. Kurssin sisältöjä suunniteltaessa on otettu huomioon aiemmat palautteet, ehdotukset sekä käytännön tilanteet. 

 – Erityisopetuksen kentällä minua kiinnostavat yhä enemmän haasteet ¬– mitä haastavampaa sitä kiinnostavampaa. Tällaisia työympäristöjä voisivat olla sairaalakoulu tai vankila. Erityisopetuksen lisäksi olen kiinnostunut myös hallinnollisista tehtävistä esimerkiksi virka-apulaisrehtorina, ja ehkä joskus myöhemmin rehtorina. Minua kiinnostavat myös erilaiset kehittämis-, suunnittelu- ja tutkimustehtävät kotimaassa ja ulkomailla.

– Suosittelen tätä kurssia kaikille opetushallinnon tutkintoon tähtääville. Olen sitä mieltä, että tulevaisuudessa rehtorin pätevyys pitäisi saada juuri tällaisen valmentavan koulutuksen kautta. Kehitysehdotuksena toivoisin, että ohjelmaan varattaisiin aikaa vielä tunne- ja vuorovaikutustaitojen käsittelyyn.

Palautetta opetushallinnon kurssista

”Tämä oli paras koulutuskokonaisuus, mihin olen koskaan osallistunut.” 

”Kokonaisuus oli hyvin rakennettu ja kouluttajat huippuja.” 

”Sopivassa suhteessa teoriaa ja käytännön esimerkkejä.” 

Opetushallinnon kurssilla käsitellään viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvien esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten johtamiseen ja hallintoon liittyviä asioita. Kurssi sisältää soveltavasti tutkintovaatimusten keskeisimmät asiasisällöt ja lainsäädännön, joista keskitytään rehtorin työssä tarvittaviin asioihin. Lisäksi kurssilla paneudutaan ajankohtaisiin koulun ja opetustoimen kysymyksiin. Ainoastaan opetushallinnon kurssille osallistuneiden on mahdollista suorittaa tutkinto esseekirjoituksina tenttien sijaan.