Uutinen

Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2020 rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2018 suoritteisiin perustuviin arvioihin

Palvelut Esiopetus Perusopetus Valtionosuudet Rahoitus Valmistava opetus

Opetushallitus on lähettänyt 2.9.2019 tiedotteen (OPH-1830-2019):

Muutoksenhaku aikuisten perusopetuksen ja perusopetukseen valmistavan opetuksen vuoden 2020 
rahoituksen perusteena oleviin vuoden 2018 suoritteisiin perustuviin arvioihin

Opetuksen järjestäjille myönnettävä arvioitu valtionosuusrahoitus aikuisten perusopetukseen eli oppivelvollisuusiän ylittäneiden opetukseen ja perusopetukseen valmistavaan opetukseen vuodelle 2020 määräytyy vuoden 2018 toteuman perusteella.

Opetuksen järjestäjien, joiden vuoden 2020 ennakollinen rahoitus määräytyy vuoden 2018 toteutuneiden suoritteiden perusteella merkittävästi alhaisemmaksi tai korkeammaksi kuin vuodelle 2020 suunnitellun koulutuksen volyymi, tulee tarvittaessa hakea muutosta rahoituksen perusteena olevaan suoritearvioon 30.9.2019 mennessä. 

Tarkemmat tiedot ja ohjeet liitteenä olevassa Opetushallituksen tiedotteessa.

Liitteet