Uutinen

Nuorten osallisuus on avainasemassa rakennettaessa kestävää Euroopan unionia

Ohjelmat Nuorisotyö EU:n nuoriso-ohjelmat Kansalaisten Eurooppa
Suomen kolmas puheenjohtajuus käynnistyi Helsingissä heinäkuun alussa. Puheenjohtajuuskauden aloitti Euroopan unionin nuorisokonferenssi, jonne kokoontui 280 nuorisoalan toimijaa keskustelemaan nuorisotyön kehittämisestä.
Kuva käsintehdystä kyltistä jossa lukee; entä jos tulevaisuudessa ei olisi syrjintää?

Nuorisokonferenssit ovat osa EU:n nuorisostrategiaa ja nuorisodialogi -prosessia. Puheenjohtajakauden avaaminen nuorisokonferenssilla olikin Suomelta ennen kaikkea arvovalinta ja avaus korostaa jäsennellyn vuoropuhelun tärkeyttä. Suomi nostaa yhdeksi prioriteetiksi ilmastonmuutoksen torjunnan. Ilmastonmuutos koskettaa erityisesti nuoria ja heidän tulevaisuutta. Nuorten ääni tulisi ottaa vakavammin osaksi keskustelua. 

Suomen missio puheenjohtajakaudella on tuoda EU lähemmäs ihmisten arkipäivää. Helsingissä 1.-3.7. pidetyn nuorisokonferenssin teemat keskittyivät nuorisotyön kehittämiseen ja sitä kautta nuorten tukemiseen. Ilmastonmuutos, kestävä kehitys sekä työn tulevaisuus koskettavat nuoria kaikkialla Euroopassa. Nuoria koskevassa keskustelussa tärkeintä ääntä, nuoria itseään, ei voi jättää kuulematta.

Nuoret mukana konferenssin järjestelyissä

Konferenssiin osallistui nuorten itsensä lisäksi nuorisotyöntekijöitä ja -tutkijoita, nuorisojärjestöjen edustajia sekä ministeriöiden edustajia. Nuoret olivat tiiviisti mukana konferenssin järjestelyissä alusta asti. Suomen puheenjohtajuuskauden tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien, tasa-arvon, syrjimättömyyden, osallisuuden ja osallistumisen periaatteita. Nämä periaatteet ovat myös EU:n nuorisopolitiikan ja -strategian periaatteita.

Nuorisotyön erilaiset muodot Euroopassa puhuttivat nuorisokonferenssissa. Konkretiaa etsittiin tutustumalla nuorisotyön erilaisiin muotoihin Euroopassa. Nuorisotyön koulutusta kehittämällä voidaan tulevaisuudessa tehdä vielä laadukkaampaa nuorisotyötä. Suomessa nuorisotyö on hyvällä mallilla, mutta kehitettävää ja opittavaa riittää silti. Komissaari Tibor Navracsics ilmoitti, että komissio ajaa Erasmus+ rahoituksen tuplaamista. Suuremmalla rahoituksella voidaan kehittää eritysesti ohjelman saavutettavuutta sekä inklusiivisuutta. Nuorisotyön tämän hetken tärkeimpiä teemoja on digitaalinen nuorisotyö sekä nuorisotyön laadun edistäminen.

Nuorten mielipiteet ja näkemykset otettava huomioon

Nuorisotyötä kehittäessä on tärkeää, että käytössä on jäsennelty vuoropuhelu. Nuorten ja päättäjien välisessä keskustelussa otetaan huomioon nuorten mielipiteet ja näkemykset EU:n nuorisopolitiikasta päättäessä. Lapset ja nuoret ovat niitä, joita täytyy ajatella päätöksiä tehdessä. Maailma tarvitsee edelläkävijöitä ja Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla yksi niistä. Nuorten tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja kehittyä on oltava yksi tavoitteista.

Eurooppalaiset arvot ovat kestäviä ja muuttuvassa maailmassa yhä tärkeämpiä. EU:n sosiaalisen hyvinvoinnin mittarina on kansalaisten mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan, tehdä työtä ja kehittää osaamistaan. Erityisesti nuorten osallisuus ja nouseva työllisyys ovat avainasemassa rakennettaessa kestävää Euroopan unionia. Sosiaalista eriarvoisuutta vähentämällä tuetaan vakaata yhteiskuntaa sekä aktiivista kansalaisuutta.

Teksti: Emmi Kähkönen