Uutinen

Opetus- ja kulttuuritoimen kustannustiedot vuodelta 2018

Palvelut Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Kulttuuri Valtionosuudet Rahoitus Tilastot

Opetus- ja kulttuuritoimen toteutuneet kustannustiedot vuodelta 2018 ovat valmistuneet. Tiedot koskevat lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, vapaan sivistystyön, taiteen perusopetuksen sekä museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannuksia. Esi- ja perusopetuksen sekä kansalaisopistojen kustannustiedot julkaistaan marraskuun aikana. Aineistot on talletettu opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raporttisivuille osoitteeseen: http://vos.oph.fi/rap/