Uutinen

Opetushallitus hakee arvioijia Erasmus+ -ohjelman hankearviointiin

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen
Avatun haun myötä laajennamme Erasmus+ -ohjelmakauden 2014–2020 arvioijarinkiä. Nyt valituille arvioijille tarjotaan myöhemmin mahdollisuus uusia hakemuksensa myös 2021 alkavalla ohjelmakaudella.
Kuvituskuva, ihmisiä kokouksessa

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, joka rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä. Ohjelman tavoitteena on koulutuksen ja nuorisotyön kehittäminen sekä nuorten koulutustason, taitojen ja työllisyysmahdollisuuksien parantaminen.

Haemme uusia asiantuntijoita arvioimaan

 • hankehakemuksia ja/tai
 • hankkeiden loppuraportteja.

Arviointi voi koskea yhtä tai useampaa ohjelman toimialoista: yleissivistävä koulutus, ammatillinen koulutus, korkeakoulutus sekä aikuiskoulutus arvioijan osaamisen ja oman valinnan mukaan. Toimialoja voi valita korkeintaan kolme. Arvioija valitsee myös hanketyypin/t, johon hänen asiantuntijuutensa liittyy: liikkuvuushankkeet (KA1) ja/tai strategiset kumppanuushankkeet (KA2).

Nyt avatun haun myötä laajennamme Erasmus+ -ohjelmakauden 2014–2020 arvioijarinkiä. Nyt valituille arvioijille tarjotaan myöhemmin mahdollisuus uusia hakemuksensa myös 2021 alkavalla ohjelmakaudella.

Hakijana määrittelet itse hakemuksessa asiantuntijuutesi ja tukimuodot, joita pystyt arvioimaan. Arviointirinkiin valittuja henkilöitä kutsutaan tehtävään saatujen hakemusten ja loppuraporttien toimialojen mukaan.

Toivomme sinulta

 • valitun toimialan/alojen erinomaista tuntemusta ja työkokemusta
 • EU:n koulutusohjelmien sekä koulutussektoreiden toiminnan tuntemusta
 • kykyä itsenäiseen arviointityöhön ja taitoa lukea hakemuksista ja/tai loppuraporteista oleelliset tiedot ja kirjoittaa hakijalle selkeä arviointipalaute
 • kykyä arvioida hankkeiden budjetteja suhteessa hakemuksessa ja/tai loppuraportissa esitettyyn toimintaan
 • riittäviä tietoteknisiä taitoja ja riittävää kielitaitoa (suomi, ruotsi ja englanti)
 • lisäksi arvostamme kokemusta vastaavanlaisista arviointitehtävistä.

Aikataulu ja arvioinnin järjestelyt

Vuonna 2020 hakemusten arviointi tapahtuu helmi-toukokuussa. Loppuraporttien arviointityö jakaantuu tasaisemmin pitkin vuotta.

Ennen arviointityötä kouluttamme kunkin hakukierroksen arvioijat. Hakemusten arviointityö kokouksineen vaihtelee toiminnoittain (useimmiten yhteensä 2–7 pv). Loppuraporttien edellyttämä työmäärä vaihtelee.

Arviointityö tehdään itsenäisesti etätyönä verkkotyökaluja käyttäen. Arviointityö pohjautuu Euroopan komission määrittämiin arviointikriteereihin ja -ohjeisiin.

Arvioinnista maksettava palkkio

Arvioijille maksetaan arvioinnista palkkio. Lisäksi matkat mahdollisiin koulutus- ja arviointikokouksiin korvataan valtion matkustussäännön mukaan. Olemme määritelleet jokaisen tukimuodon hakemuksille ja loppuraporteille laskennallisen työmäärän, jonka perusteella maksamme palkkion.

Hakemuksen jättäminen ja valintamenettely

Täytä hakemuksesi verkossa 15.11.2019 klo 12.00 mennessä (linkin löydät uutisen lopusta).

Lisätietoja

 • Aikuiskoulutus: Virpi Keinonen, 0295 331 764
 • Korkeakoulutus: Anne Siltala, 029 533 8541
 • Ammatillinen koulutus: Hannele Nevalampi, 029 533 8566
 • Yleissivistävä: Sirkka Säikkälä, 0295 338 583

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@oph.fi