Uutinen

Opetushallitus isännöi pohjoismaista lukutaitokonferenssia

Koulutus ja tutkinnot Koulutuksen kehittäminen Maahanmuuttajakoulutus
Järjestyksessään neljästoista pohjoismainen peruslukutaitoon keskittyvä konferenssi järjestetään Espoon Hanasaaressa 3–5.4.2019. Konferenssin järjestää yhteistyössä Nordiska Alfarådet, Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) sekä Opetushallitus.
Aikuisopiskelijat tekevät ryhmätöitä

Konferenssin ensisijainen kohderyhmä ovat pohjoismaiset opettajat, jotka opettavat aikuisia, joiden äidinkieli on jokin muu kuin pohjoismainen kieli, joilla on hyvin vähän tai ei lainkaan koulutaustaa ja jotka ovat perustasoisen luku- ja kirjoitustaidon opetuksen tarpeessa. Konferenssiin osallistuu myös päättäjiä ja tutkijoita.

Konferenssissa keskitytään erilaisiin toimintatapoihin, joiden avulla kehitetään opiskelijoiden perustasoista lukutaitoa ja vahvistetaan heidän kielitietoisuutta, suullisia taitoja ja digitaalista osaamista. Opetuksessa pyritään edistämään osallisuutta yhteiskunnassa ja työelämässä, tukemaan kohderyhmän tarkoituksenmukaista ja arvokasta elämää sekä vahvistamaan opiskelijoiden itseluottamusta ja identiteettiä.

– Koska konferenssi järjestetään ensimmäisen kerran Suomessa, tarjoaa se oivallisen mahdollisuuden verkottumiseen ja kokemusten jakamiseen. Samalla voimme jakaa omaa osaamistamme ja tehdä tiettäväksi niitä muutoksia ja uudistuksia, jotka olemme tehneet aikuisten lukutaito-opiskelijoiden oppimisen edistämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi, opetusneuvos, Alfarådet-verkoston koordinaattori Katri Kuukka sanoo.

Konferenssin dokumentointiin osallistuu myös EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe). Useat esitykset ovat nähtävissä suorana tai tallenteena NVL:n youtube-kanavallla. Seuraa myös @NVLDialogWeb twitterissä ja käytä tunnistetta #Alfa19.

Lisätiedot: opetusneuvos, Alfarådet-verkoston koordinaattori Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi