Uutinen

Opetushallitus päivittää ohjeen kouluretkien ja leirikoulujen maksuttomuudesta

Ajankohtaista Perusopetus Lainsäädäntö
Jokaisella lapsella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, korostaa eduskunnan apulaisoikeusasiamies lokakuussa tekemissään päätöksissä. Opetushallitus lisää ohjeistukseensa tiedon apulaisoikeusasiamiehen kannanotoista.
Kuvituskuva: Reppuja ja takkeja naulakossa

Opetushallitus päivittää ohjettaan kouluretkistä ja leirikouluista (Maksuton perusopetus -Kouluretket ja leirikoulut) vielä tämän vuoden aikana. Kunta- ja koulutasolla maksukäytäntöjä tulee kuitenkin muuttaa välittömästi.

– Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut ovat selkeät: mitään maksuja perusopetuksen vuosisuunnitelmaan kuuluvasta opetuksesta ei saa periä. Maksujen periminen ei muutu lailliseksi myöskään sillä, että oppilaille olisi tarjolla maksuton vaihtoehto, esim. liikuntapäivänä. Huoltajat voivat edelleenkin kerätä varoja ja tukea koulujen toimintaa, mutta jokaisella oppilaalla tulee olla mahdollisuus osallistua opetukseen ja muuhun vuosisuunnitelman mukaiseen toimintaan huolimatta siitä, onko hän tai hänen huoltajansa osallistunut varojen keräämiseen, johtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta toteaa.

Oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2018 useita kanteluja, jossa arvosteltiin koulujen maksullista toimintaa. Apulaisoikeusasiamies totesi kanteluratkaisuissaan, että perusopetuksen maksuttomuus on yksiselitteinen. Jokaisella on oikeus yhdenvertaisesti ilman lisämaksuja osallistua opetukseen. 

Suomen perustuslain (731/1999) 16 §:n mukaan jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Perusopetuksen maksuttomuudessa on kyse subjektiivisesta oikeudesta, ei periaatteesta. Maksuttomuus tarkoittaa sitä, että opetuksesta ei saa aiheutua oppilaalle kustannuksia.

Opetuksen käsite kattaa näin myös kaikki koulun työaikana toteutetut ja vuotuiseen suunnitelmaan kirjatut retket, vierailut ja muun vastaavan koulun ulkopuolella tapahtuvan toiminnan. Ne ovat yhdenvertaista koulun toimintaa muun opetuksen kanssa, joten niiden tulee olla oppilaalle maksuttomia, kuten lainsäädäntö edellyttää.