Uutinen

Opetushallitus tukee valtionavustuksella ammatillisen koulutuksen kokeilevaa kehittämistä

Avustukset Ammatillinen koulutus Digitaalisuus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Oppimisympäristö Rahoitus
Opetushallitus myönsi ammatillisen koulutuksen uusien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiseen 3 miljoonaa euroa. Hakuun jätettiin ennätysmäärä hakemuksia (35 kpl) ja haetun avustuksen yhteismäärä oli reilut 11,5 miljoonaa euroa. Myönteisen päätöksen sai 11 hanketta, joissa on mukana 49 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.
Kuvituskuva, mies ja nainen tekevät parityötä

Kokeileva kehittämistyö painottuu hankeryhmän sisällä monipuolisesti eri teemoihin, toteaa opetusneuvos Minna Taivassalo. Yksi verkostohanke keskittyy kokeilujen kautta kehittämään datan hyödyntämistä opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena erilaisissa oppimisympäristöissä osaamisen kehittämispolun eri vaiheissa. Tuotoksena odotetaan syntyvän malleja, miten ja millainen data toimii opiskelijan osaamisen kehittymisen tukena. Myös tekoälyteknologian ja chatbottien hyödyntämistä yksilöllisten osaamispolkujen eri vaiheissa sekä osaamisen digitaalista tunnistamista kokeillaan verkostoissa.

Uusien taitojen ja osaamisten kehittymistä (mm. kiertotalous, hyvinvointiteknologia ja palvelurobotiikka) edistetään Maker-kulttuurin sekä eri-ikäisten ja eri alojen opiskelijoiden, opettajien, yritysten ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyössä avoimissa innovaatio-, tuotekehitys- ja työpajaympäristöissä. Lisäksi kokeilu- ja kehittämistoiminnan avulla edistetään avoimien 360-astetta ja virtuaalisten (AR/VR) -oppimisympäristöjen ja simulaatioiden sekä simulaattoreiden hyödyntämistä ammatillisen osaamisen kehittämisessä.

Eri oppimisympäristöjä yhdistävän koulutuksen järjestäjän yhteisöllisen eKAMPUS 2025-vision ja eOppimisen pedagogisten mallien kokeilevaan kehittämiseen keskittyy yksi verkostohanke. Ohjauksen saavutettavuuden parantamiseksi käynnistetään hanke, jossa muotoillaan yhdessä, kokeillaan ja tuotetaan avoimen lähdekoodin prototyyppi työkalusta, jolla opiskelija rakentaa omaa oppimisympäristöään tai yhdistää oppimisympäristöjään sekä hyödyntää eri toimijoiden mm. opettajan, opinto-ohjaajan sekä työpaikkaohjaajan ohjausta. Työkalua voisivat hyödyntää osaamisen kehittämisprosessin eri toimijat ja se toimisi myös edistymisen seurannan, arvioinnin ja osaamisen todentamisen työkaluna eri osapuolille.

- Kokeilevan kehittämistyön kautta ja yhdessä tekemällä odotetaan syntyvän valtakunnallisesti levitettäviä pedagogisia malleja, sisältöjä ja oppimisympäristöratkaisuja, kertoo yksikön päällikkö, opetusneuvos Taija Paasilinna.

Hankkeiden keskeiset tuotokset ja tulokset tulevat avoimesti hyödynnettäviksi ja niistä viestitään jo kehittämistyön käynnissä oloaikana. Virallisesti hankkeet päättyvät 31.12.2021. Laajojen verkostohankkeiden lisäksi on käynnistetty vain kolme suppeampaa hanketta, koska niiden on katsottu tuottavan valtakunnallisesti hyödynnettävää lisäarvoa ja ne toimivat avoimesti yhteiskehittämisen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi käynnistetään laaja verkostohanke, jonka tavoitteeksi on rajattu olemassa olevan opiskelijoiden digitutor-mallin jatkokehittäminen ja levittäminen.


Lisätietoja:

opetusneuvos Minna Taivassalo, etunimi.sukunimi [at] oph.fi, puh. 029 5331294