Uutinen

Oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksia selvitetään

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus
Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä valmistelutyö on aloitettu. Oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää toisen asteen maksuttomuutta. Maksuttomuuteen liittyvän valmistelutyön tueksi Opetushallitus täydentää aiemmin hankittua tietoa tutkinnon suorittamiseen liittyvistä kustannuksia. Lisäselvitykset kohdentuvat ammatilliseen koulutukseen
Kuvituskuva, sähköasentaja sähkökaapilla

Opetushallitus lähettää kaikille koulutuksen järjestäjille kyselylomakkeen, jossa pyydetään koulutuksen järjestäjiä arvioimaan toteutuneita kustannuksia tutkintokohtaisesti kaikista ammatillisista perustutkinnoista. Kysely on tarkoitus lähettää viikolla 46 ja aikaa vastaamiseen tulee olemaan noin kolme viikkoa. 

Haluamme Opetushallituksessa tarjota kaikille koulutuksen järjestäjille mahdollisuuden kertoa koulutuksen toteutuneista kustannuksista ja maksuttomuutta edistäneistä hyvistä käytännöistä. Toivomme saavamme vastauksia kaikista perustutkinnoista. 

Tiedoksenne aiheeseen liittyen: Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kolme oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää alueellista työpajaa (Helsingissä 4.12.2019, Jyväskylässä 9.12.2019 ja Oulussa 13.12.2019)