Uutinen

Osallistu valtakunnalliseen oppimateriaalikartoitukseen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Opettajat ja kasvattajat Opetus ja ohjaus Oppimateriaali
Millaisia oppimateriaaleja käytetään eri puolilla Suomea esi- ja perusopetuksessa ja toisen asteen opetuksessa? Entä millainen on tulevaisuuden oppimateriaali, joka täyttää käyttäjiensä moninaiset tarpeet ja toiveet? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia valtakunnallisella oppimateriaalikartoituksella. - Vastausaika on päättynyt. Tulokset julkaistaan maaliskuussa 2020.
Tietokone ja kirjoja

Opetushallitus toteuttaa ensimmäisen valtakunnallisen oppimateriaalikartoituksen, jonka tarkoituksena on selvittää sekä oppimateriaalien nykytilaa että tulevaisuutta. Kartoitukseen liittyvään kyselyyn kutsutaan vastaamaan kaikki esi- ja perusopetuksen sekä toisen asteen opetustehtävissä toimivat henkilöt. Lisäksi vastauksia toivotaan opetukseen liittyvien hallinnollisten tehtävien parissa työskenteleviltä henkilöiltä. 

Vastaa ja vaikuta

Opetushallitus toivoo, että kyselyyn saataisiin laaja kirjo vastauksia eri puolilta Suomea ja eri koulutusasteilta.

"Oppimateriaaleilla on suuri merkitys oppimisen edistäjänä ja opetuksen tukena", painottaa johtaja Paula Merikko Opetushallituksesta. "Toivomme, että mahdollisimman moni löytää aikaa vastata kyselyyn, jotta voimme muodostaa kokonaiskuvan nykytilanteesta sekä oppimateriaaleihin liittyvistä tarpeista ja toiveista."

Suomi on kulttuurisesti monimuotoisempi kuin koskaan, ja digitalisaatio muovaa sekä yhteiskuntaa että koulun toimintaympäristöä jatkuvasti. Kun oppimateriaalien kehityksessä huomioidaan eri oppilasryhmät ja tulevaisuuden kehityssuunnat, voidaan niiden avulla edistää oppimisen yhdenvertaisuutta ja vastata oppijoiden tarpeisiin ennakoivasti. 

Ideoi ja kommentoi

Verkkoaivoriihenä toteutettavassa kyselyssä vastaajat pääsevät kertomaan, millaisia oppimateriaaleja he parhaillaan käyttävät. Lisäksi heitä pyydetään ideoimaan parasta mahdollista oppimateriaalia ja kertomaan näkemyksensä siitä, millaisia materiaaleja tulevaisuuden koulussa tarvitaan.

Kyselyn vastaajat saavat nähtäväkseen myös muiden osallistujien esittämiä ideoita, joita he voivat arvioida ja kommentoida. Näin vastaajien tiedot ja ideat kumuloituvat ja jalostuvat sitä mukaa, mitä useampi kyselyyn vastaa.

Osallistu ja kutsu kollegasi mukaan

Kyselyyn toivotaan vastauksia esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten opetushenkilökunnalta sekä koulutuksen parissa työskenteleviltä virkamiehiltä. Vastaaminen kestää noin 15–20 minuuttia, ja vastausaikaa on 20.12.2019 asti.