Uutinen

Paperitehtaan raunioista eurooppalaiseksi kouluksi

Kokemuksia Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Hirvelän koulu on yläkoulu Kouvolassa, Voikkaan kaupunginosassa, joka on ollut pitkään tunnettu suuresta paperitehtaastaan. Paperitehtaan vielä pyöriessä kansainvälisyys oli isompi osa voikkaalaisten arkea. Tehtaan suljettua ovensa koulu halusi tarttua toimeen ja alueen ainoana yläkouluna olla mukana nostamassa kansainvälistä ajattelua ja yhteistyötä osaksi alueen toimintaa.
Kuvituskuva, Sivistysakatemian toinen vuosikurssi koolla

Peruskoulun tehtävä on ohjata oppilaita omaksumaan tulevaisuudessa tarvittavia taitoja ja yksi niistä on väistämättä kieli- ja kulttuuritaidot. Hirvelän koulu toivoi hankkeensa Paperitehtaan raunioista eurooppalaiseksi kouluksi avulla vahvistavansa sekä oppilaiden että koulun henkilökunnan taitoa toimia kansainvälistyvässä maailmassa ja lisäävänsä koulun eurooppalaista ulottuvuutta.

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushankkeessa kahdeksan opettajaa kouluttautui muun muassa Espanjassa, Kroatiassa ja Pohjois-Irlannissa. Koulutuksien aihepiirit ulottuivat aina toiminnallisesta oppimisesta tietotekniikan hyödyntämiseen ja tietoisuustaitoihin. Kuusi opettajaa oli puolestaan työseurantajaksolla puolalaisessa yhteistyökoulussa ja oppivat vierailuviikon aikana monipuolisesti Puolan koulutusjärjestelmästä ja heidän tulevasta ops-uudistuksesta, koulun säännöistä, oppikirjoista ja opettajien koulutuksesta sekä työehdoista. Vierailulta sai paljon ideoita myös käytännön opetustyöhön.

– Oli ihana olla Puolassa job shadowingia tekemässä. Se avasi silmiä ja sydäntä. Sai tutustua puolalaisiin kollegoihin ja oppilaisiin. Samalla tuli kulttuurikin ja koulumaailman käytännöt jonkin verran tutuiksi. Kuuli niin opettajien kuin oppilaidenkin näkemyksiä ja huomattiin, että paljon on yhteistä, mutta myös omanlaistaan. Ideoitakin syntyi omalla koululla toteutettaviksi. Vierailujen aikana tutustui myös omiin työtovereihin uudella tavalla ja samalla tutustui itseensäkin uudenlaisen ryhmän jäsenenä. Kielitaitokin karttui, muistelee job shadowing -jaksoon osallistunut opettaja.

Palattuaan takaisin kouluun, hankkeessa mukana olleet opettajat näyttivät oppilaille missä maassa olivat olleet, tutkivat maiden sijaintia kartalla suhteessa Suomeen ja katselivat valokuvia.

– Tärkeä tavoite oli välittää niin oppilaille kuin koulun aikuisillekin ymmärrys kuulumisesta pinta-alaltaan pieneen, mutta väkiluvultaan suureen Euroopan maanosaan. Tämä kaksivuotinen projekti toi eurooppalaisuuden lähemmäs arkea, kertoo hankkeen koordinaattori Taina Salmi.

Osaanko - Uskallanko - Tottakai

Yhteistyötä puolalaisen koulun ja täydennyskoulutuksessa tavatun kroatialaisen koulun kanssa on jatkettu myös jälkeenpäin eTwinning-työskentelyn muodossa. Oppilaat ovat luoneet sinne omat profiilit ja he voivat sitä kautta tutustua kunkin maan oppilaisiin ja kouluarkeen. Oppilaat ovat päässeet käyttämään englantia konkreettisissa, autenttisissa kielenkäyttötilanteissa, mikä on tuonut osalle varmuutta ja rohkeutta vieraiden kielten opiskeluun ja itsensä ilmaisemiseen vieraalla kielellä.

Salmi iloitsee siitä, että Hirvelän koulussa omaksuttiin aivan uudenlainen ajattelumalli hankkeen myötä.

– Erasmus+ toi Hirvelän koulun oppilaille arkipäivään ajatuksen nurkkakuntaisesta ajattelusta kansainvälisyyteen, jolloin heille on luonnollinen tila esimerkiksi työskentely tulevaisuudessa ulkomailla -mikä on nuorillamme entistä todennäköisempää!

Koulu: Hirvelän koulu, Kouvola
Hankkeen nimi: Paperitehtaan raunioista eurooppalaiseksi kouluksi
Aloitusvuosi: 2015

Teksti: Maarit Mesiniemi