Uutinen

Rautjärven kunta kehitti uusia menetelmiä historian opetukseen

Kokemuksia Kansalaisten Eurooppa
Vuoden 2017 tammikuuhun saakka kestävän Eurooppalainen muistiperintö -hankkeen tavoitteena on luoda sellaista opetusmateriaalia, jonka kautta etenkin yläkouluikäiset nuoret oppisivat ymmärtämään paremmin toista maailmansotaa. Hanketta koordinoi Rautjärven kunta kumppaneinaan Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto.
Piirretty kuva autosta kahden palavan talon välissä.

Hanke käynnistyi tutkimusosuudella, jonka aikana haastateltiin Suomessa ja Virossa yhteensä 40 sellaista henkilöä, jotka ovat toisen maailmansodan aikana olleet iältään 6-18-vuotiaita.

- Kysyimme, miten heille kerrottiin sodasta ja miten he olisivat toivoneet siitä kerrottavan: tämä oli tutkimuksemme tärkein lähtökohta, projektijohtaja Juha-Pekka Natunen sanoo.

Natusen mukaan haastateltavia oli yllättävänkin helppo löytää ja edellä mainitusta ikähaitarista lähes jokainen vuosi tulee katettua.

Kertomuksista sarjakuvaksi

Hankkeessa on mukana myös joukko taiteilijoita, joiden vastuulla on muun muassa suunnitella ja toteuttaa kymmenkunta sarjakuvaa, jotka tuovat erilaisia näkökulmia aiheeseen. Sarjakuvien aineisto poimitaan tutkimusvaiheessa esiin nousseista kertomuksista.

- Sarjakuvien käsikirjoitusvaiheessa meillä on joukko nuoria Rautjärveltä, Virosta ja Tanskasta ikään kuin opponoimassa tätä työtä eli he saavat sanoa, kiinnostaako tämän tyyppinen sarjakuva yläkouluikäisiä nuoria ja jos ei, niin mitä voisimme tehdä paremmin, Natunen taustoittaa ja jatkaa:

- Sarjakuvassa, kuten tässä koko hankkeessa ylipäätään, suhtautuminen sotaan on neutraalia eli emme herätä vastakkainasettelua, vaan pyrimme nimenomaan poistamaan sitä.

Roolipeli ja draamakierros täydentävät kokonaisuuden

Juha-Pekka Natusen mukaan hankkeen eri vaiheet nivoutuvat yhteen siten, että yhtä aikaa sarjakuvien kanssa työstetään myös oppimisroolipeliä sekä nuorille suunnattua, toisen maailmansodan historiasta kertovaa draamakierrosta.

- Oppimisroolipeli on kestoltaan kahdesta neljään oppituntia. Siinä on muutama skenaario siitä, kuinka sodan tapahtumat etenevät ja tavoitteena on käsitellä toista maailmansotaa yleisellä tasolla. Pohjana tässä ovat puolestaan sarjakuvan hahmot ja tarinat, Natunen kertoo.

Draamakierros on Rautjärven kunnan matkailutuote, joka on Natusen mukaan ollut kovasti nuorten mieleen aiemminkin, mutta siitä haluttiin tehdä vielä parempi. Kysymys on maastossa tehtävästä kierroksesta, jossa osallistujilla on venäläisen desantin eli vakoojan rooli ja he joutuvat suorittamaan erilaisia tehtäviä saamansa tehtävänannon mukaan. Tehtävänä voi olla esimerkiksi soluttautua vihollisen leiriin ja saattaapa käydä niinkin, että sotaoikeus kutsuu.

- Käytämme draamakierroksella autenttisia paikkoja, ja esimerkiksi juuri sotaoikeudenkäynnit pidetään Pitäjän Tuvassa, jossa niitä on todellisuudessakin pidetty ja myös asiakirjat ovat aitoja, Natunen sanoo.

Materiaalia laajalla jakelulla

Rautjärvi panostaa tässä hankkeessa paljon myös tulosten eli monipuolisen opetusmateriaalipaketin jakeluun ja mahdollisimman laajaan levitykseen sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Kaikki hankkeessa syntyvä materiaali kootaan nettisivuille, josta se on ilmaiseksi nuorten ja kaikkien kiinnostuneiden ladattavissa vähintään suomeksi, englanniksi ja viroksi, mahdollisesti myös muilla kielillä.

- Ensisijaisesti kysymyksessä on historian tunnille suunnattu oppimateriaali ja sen saamisesta kaikkien koulujen käyttöön Suomessa on käyty jo alustavia keskusteluja. Toisaalta tavoitteena on myös, että nuoret lukisivat materiaalia myös vapaa-ajallaan ja siksi sen jakelijoiksi on haluttu ja saatu monipuolisesti erilaisia toimijoita: nuorisojärjestöjä, kuntia, kaupunkeja ja niin edelleen, Natunen sanoo.

Hän uskoo, että hankkeessa tuotetun materiaalin kautta nuorten on helpompi hahmottaa, mistä toisessa maailmansodassa oli kyse ja mistä sodissa ylipäätään on kyse.

- Ettei se ole vain sellainen iso möhkäle, josta uutisissa kerrotaan.

Teksti: Marko Jääskeläinen