Uutinen

Sakris Kupila: Kyllä nuoret haluavat vaikuttaa, mutta kuullaanko nuoria?

Kokemuksia Nuorisotyö Kansalaistoiminta EU:n nuoriso-ohjelmat Euroopan solidaarisuusjoukot Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action
Setan 23-vuotias puheenjohtaja on törmännyt ennakkoluuloihin ja väheksyntään, mutta ei ole antanut sen haitata.

Euroopan nuorisoviikon kampanjakäyttöön - Sakris Kupila

"Olen itse sateenkaarinuori. Tulin lukiossa ulos kaapista. Silloin ajattelin, että nyt voin tehdä jotain. Mulla oli palo ja draivi vaikuttaa asioihin. En vain tiennyt mitään vaikuttamisen väyliä. Olin Setan sivuilla ja näin siellä ilmoituksen hausta Setan nuorisotoimikuntaan. Se oli aihepiiri, johon halusin itse vaikuttaa. Niinpä hain ja pääsin mukaan. Vuoden ajan siinä ihmettelin ja opin. Se oli mun ensikosketus aktivismiin.

Setan puheenjohtajaksi pyrin, koska mulla oli siihen mahdollisuus. Olin ollut nuorisotoimikunnassa jo useamman vuoden sekä toiminut Setan varapuheenjohtajana. Mulle oli tuttua se, ketkä Setassa toimii. Lääketieteen opinnot kestävät monta vuotta. Jos vain opiskelisin enkä tekisi mitään muuta, se olisi tylsää. Vaikuttaminen on mulle tärkeää. Koen, että sillä tavalla saan vietyä asioita eteenpäin.

Ei ole vain yhtä tapaa vaikuttaa ja olla aktiivinen. Kaikilla on jotain mahdollisuuksia vaikuttaa. Voi olla esimerkiksi somessa aktiivinen. Tai edes se, että tykkää jostain postauksesta somessa, sekin on vaikuttamisen keino. Silläkin antaa tukensa. Tai sitten voi puhua lähipiirille jostain itselle tärkeästä asiasta tai hakeutua mukaan johonkin järjestöön.

Jos antaisin tilaa niille ajatuksille, mitä monelle nuorelle syydetään, että olet liian nuori etkä pärjää, en olisi pystynyt tekemään sitä kaikkea, mitä nyt teen. Jos ajattelee, että olen ollut Amnestyn globaalin kampanjan kasvot, onhan se vähän jäätävää. Mutta olen mennyt ja tehnyt enkä ajatellut sitä sen kummemmin.

Mun keskeisin tavoite on se, ettei ketään syrjitä ja että ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Maailmassa on paljon epätasa-arvoa ja vääryyksiä. Mua syytetään usein idealismista, mutta tietynlainen idealismi on hyvä. Konkreettisia tavoitteita mulla on translain muutos. Haluaisin, että Suomessa olisi hallitus, joka kunnioittaisi ihmisiä.

Muhun on suhtauduttu eri tavalla, koska olen nuori. Olen kuultu sellaisia kommentteja, että koska tänne tulee aikuisia paikalle. Jos on nuorena valta-asemassa muihin ihmisiin nähden, monelle vanhemmalle tuntuu tulevan siitä alemmuuden tunne, jota he sitten kompensoi tuollaisilla kommenteilla. En tietenkään voi tietää kaikkea, mitä vanhemmat ihmiset voivat tietää. Mutta mulla on kuitenkin osaamista ja nuoren ihmisen näkökulma asioihin. Täytyy vain luottaa siihen, että jossain kohtaa he unohtavat sen, että olen nuori.

Nuorten vaikuttamisahdollisuudet ovat parantuneet. Monessa paikassa on nuorisovaltuustoja. Some on nuorille vahva vaikuttamisen paikka. Sieltä monet nuorten jutut lähtevät elämään. Syksyllä oli nuorten itsensä masinoimia miekkareita muunsukupuolisten puolesta. Ongelma on se, että osa päättäjien vastauksista nuorille on ihan jäätäviä. Tuntuu, ettei nuorille anneta mahdollisuutta vaikuttaa ja nuorten vaikuttamisyritykset torpataan heti alkuunsa. Sitten ihmetellään, ettei nuoria kiinnosta äänestää. Kyllä nuoret haluaa vaikuttaa, mutta kuullaanko nuoria, se on eri asia.

Kun ajattelen demokratiaa, niin ensimmäinen ajatus on se, että vähemmistön näkökulmasta demokratia voi myös olla vaarallista. Se on hienoa, että kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa. Mutta jos mietittäisiin, että nyt äänestetään kaikesta ja enemmistö päättää, niin kyllähän vähemmistöt siinä häviää. Demokratia on hyvä periaate, mutta täytyy huolehtia, että kaikkien ääni kuuluu, myös vähemmistöjen."

Teksti: Anna Takala

Kyllä nuoret haluaa vaikuttaa, mutta kuullaanko nuoria, se on eri asia.

Kuka

Sakris Kupila
•23-vuotias
•Asuu Helsingissä yhdessä puolisonsa kanssa
•Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistävän Seta ry:n puheenjohtaja
•Opiskelee lääketiedettä Helsingin yliopistossa
 

Perinteinen Euroopan nuorisoviikko nostaa jälleen näkyviin nuorten asioita kaikkialla Euroopassa 29.4.─5.5.2019. Teemana on tänä vuonna ”Demokratia ja minä” ja tarkastelun kohteena ovat yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinot. Viikon mittaan järjestetään satoja tapahtumia eri puolilla Eurooppaa. Viikon päätapahtuma kokoaa Brysseliin 800 nuorta ja nuorten parissa toimivaa. Suomessa järjestetään useita paikallisia tapahtumia, joista kymmenen yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.