Uutinen

Suomalaiset menestyivät Erasmus+ -ohjelman keskitettyjen toimintojen hauissa

Ohjelmat Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle
Vesiväreillä maalaamista

Alkuvuodesta 2019 päättyi useita Erasmus+ -ohjelman keskitettyjen toimintojen hakuja, joissa suomalaiset pärjäsivät erinomaisesti. Esimerkiksi Kainuun ammattiopiston ammatillisen koulutuksen verkostohankkeessa ”Together For Future VETskills” tavoitteena on edistää ja parantaa ammatillista koulutusta sekä lisätä ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyttä. Mukana on seitsemän suomalaisen ammatillisen oppilaitoksen lisäksi verkostot Italiasta ja Baskimaasta. Hankkeessa järjestetään ammatillisen koulutuksen eurooppalaisen viikon tapahtumia ja kansaisvälisyysstrategian työpajoja, sekä kehitetään innovatiivisia tapoja avaintaitojen oppimiseen, tunnistamiseen ja tunnustamiseen ja tehdään ne näkyviksi myös työnantajalle. Rahoitusta hankkeelle myönnettiin 386 000 euroa.

Helsinki Business College koordinoi alakohtaista osaamisyhteenliittymää (KA2 Sector Skills Alliance) ”Digital Innovation Hub for Cloud Based Services”, jossa luodaan viisi digitaalisten palveluiden digihubia eri puolille Eurooppaa: Bulgariaan, Kroatiaan, Portugaliin, Suomeen ja Viroon. Paikallisissa digihubeissa kehitetään pilviteknologiaan pohjautuvia palveluja yrityksille ja organisaatioille. Käytännössä opiskelijat saavat erikoiskoulutuksen pilvipohjaisten palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen. Hanke on yksi viidestä valituksi tulleesta pioneerihankkeesta teeman ”Platforms of Vocational Excellence” alla. Hanke sai rahoitusta lähes miljoona euroa.

Molemmat yllä mainituista hauista pohjustavat ”Centres of Vocational Excellence" -toimintoa, joka tulee olemaan osa uutta 2021 alkavaa EU:n koulutusohjelmaa. Myös ensi vuonna järjestetään pilottihaku, johon toivomme suomalaisten aktiivisesti osallistuvan.

Myös politiikan uudistamiseen tähtäävien yhteistyöhankkeiden haussa (KA3 Forward-looking project) saatiin rahoitusta Suomeen. Lappeenrannan teknillinen yliopisto koordinoi “Integrated Interdisciplinary Education Module on Art, Entrepreneurship, Innovation and Science” -hanketta. Hanke sai rahoitusta noin 500 000 euroa.

Lisäksi suomalaiset ovat mukana partnerina yhteensä 12:ssa hankkeessa.