Uutinen

Suomalaiskorkeakouluille hieno tulos korkeakoulutuksen Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeiden haussa

Ohjelmat Korkeakoulutus Erasmus+ korkeakoulutukselle Erasmus+ Kansainvälistyminen
Euroopan komissio myönsi rahoitusta yhteensä 163 kapasiteetinvahvistamishankkeelle, joista yhdeksän on suomalaiskorkeakoulun koordinoimia.
Oppilas liitutaululla

Yhdeksän koordinoidun hankkeen lisäksi suomalaiskorkeakoulut ovat mukana partnereina kahdeksassa rahoitusta saaneessa hankkeessa. Tämä on hieno tulos: Suomesta koordinoitujen hankkeiden määrä on korkeampi kuin millään aiemmalla Erasmus+ hakukierroksella.

Kaikkiaan kapasiteetinvahvistamishankehakemuksia jätettiin tällä hakukierroksella 833 kappaletta. Haussa jaettiin yhteensä 145 miljoonaa euroa 163 hankkeelle. Hankkeita hyväksyttiin hieman enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna ja hakemusten hyväksymisprosentti oli tällä hakukierroksella 19.6 %. Suomalaisväritteisiä hakemuksia jätettiin 82 ja niiden hyväksymisprosentti oli hieman ohjelmatasoa korkeampi, 20,7%.

Hankkeissa laaja kirjo Euroopan ulkopuolisia kumppanimaita

Kumppanimaiden kirjo hankkeissa on laaja ja hakemuksia kohdistui yhteensä 127 kumppanimaahan. Eniten hakemuksia kohdistui Välimeren eteläpuolisiin maihin ja Aasiaan, joiden budjettiosuuskin on suurin.

Koordinoivina suomalaiskorkeakouluina toimivat  Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2 hanketta), Tampereen ammattikorkeakoulu (2 hanketta),  Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu, Aalto yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto.

Esimerkkeinä suomalaiskorkeakoulujen koordinoimista hankkeista voidaan mainita Jyväskylän yliopiston hybridiuhkiin keskittyvä hanke Ukrainassa, Hämeen ammattikorkeakoulun maatalousalan koulutusta kehittävä hanke Sambiassa, Ugandassa ja Keniassa ja tasapuolista pääsyä korkeakoulutukseen edistävä Jyväskylän ammattikorkeakoulun hanke Nepalissa.

Partnereina suomalaiset toimivat kahdeksassa hankkeessa, kuten Tampereen yliopisto Iranin terveysalan koulutusta kehittävässä hankkeessa ja Vaasan yliopisto korkeakoulutuksen työelämäyhteyksiä edistävässä hankkeessa Bosnia-Herzegovinassa, Albaniassa ja Montenegrossa.

Lämpimät onnittelut haussa menestyneille! Seuraava mahdollisuus hakea kapasiteetinvahvistamishankkeita on syksyllä 2019 avautuvassa haussa. Opetushallitus järjestää hakuneuvontaa.

Mitä ovat Erasmus+ kapasiteetinvahvistamishankkeet? 

Erasmus+ -ohjelman korkeakoulusektorin kapasiteetinvahvistamishankkeet tukevat EU:n ulkopuolisten kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä. Kapasiteetinvahvistamishankkeiden tavoitteena on parantaa kumppanimaiden korkeakoulujen hallintoa, johtamista ja innovointivalmiuksia, edistää kansainvälistymistä ja modernisoida koulutusjärjestelmiä. Hankkeissa suomalaiskorkeakoulut voivat yhteistyön, oman asiantuntijuutensa ja hyvien käytäntöjen vaihdon kautta olla mukana tukemassa kumppanimaiden korkeakoulutuksen kehittämistä. Tuki yksittäiselle hankkeelle vaihtelee 500 000 eurosta 1 miljoonaan euroon. 

 Teksti: Anna-Maria Strengell ja Sini Piippo