Tiedote

Suomalaismalliin pohjaava koulu Vietnamiin

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Koulutusvienti
Ho Chi Minh Cityssä avataan 12.8.2019 Kaakkois-Aasian toinen suomalaismalliin pohjaava koulu, Vietnam-Finland International School (VFIS). Ton Duc Than -yliopiston alaisuuteen perustetun koulun opinto-ohjelmat tulevat kattamaan luokat 1-9, ja opettajista osa on suomalaisia. Alkuvaiheessa opinnot aloittaa noin 200 oppilasta.
Kuvituskuva: pojat lyövät nyrkit yhteen yhteistyön merkiksi

Vietnam-Finland International School -koulun toimintaperiaate on laadittu suomalaisten asiantuntijoiden avulla, ja myös koulurakennuksen oppimisympäristön ovat suunnitelleet suomalaiset arkkitehdit. Koulun englanninkielisissä ohjelmissa noudatetaan suomalaistyyppistä opetussuunnitelmaa (toisen asteen osalta IB-viitekehyksen puitteissa). Myös kaksikielisissä ohjelmissa, jossa käytetään englannin ohella vietnamin kieltä, pyritään soveltamaan suomalaisia menetelmiä. Suomalaiset asiantuntijat ovat mukana myös oppilaitoksen laadunhallinnan kehittämisessä ja auditoinnissa.

– Opetusohjelmassa toteutuvat monet suomalaisen koulutuksen keskeiset tavoitteet: oppilaslähtöisyys, psykologisesti turvallisen oppimisympäristön luominen ja positiivinen pedagogiikka sekä oppimaan oppimisen taitojen painottaminen. Oppimista ja hyvinvointia tukevat suomalaisille tutut elementit kuten oppilaille laadittavat henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat, kolmiportainen tuki, sekä kouluruokailu ja välitunnit, toteaa koulun avajaisissa puhunut Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Yksityisenä toimivassa koulussa perittävät lukukausimaksut vaihtelevat kansainvälisten ohjelmien noin 16 800 eurosta kaksikielisten ohjelmien noin 9 000 euroon. Lukukausimaksuista saadut tulot ohjataan koulun toiminnan kehittämiseen muun muassa oppimisympäristön ja materiaalien sekä henkilöstökoulutuksen avulla.

Vietnam-Finland International Schoolin avaamista  on valmisteltu neljä vuotta, ja Vietnamin viranomaiset tekivät päätöksen koulunperustamisesta marraskuussa 2016. Vietnam-Finland International School (VFIS) -projektin suomalaisena yhteistyökumppanina on Wise Consulting Finland Oy. Projektin alkuvaiheessa mukana ovat olleet myös EduCluster Finland Oy sekä Finnish Consulting Group Oy. Vietnamissa toimintansa aloitti keväällä 2019 myös yksityinen päiväkoti Finland Preschool – FinlandWay.

– Tämä hanke on hyvä esimerkki siitä, että pitkäjänteisellä ja määrätietoisella koulutusviennillä voidaan saada aikaan todella hyviä tuloksia. VFISon erinomainen malli tuleville kouluhankkeille, jotka haluavat toteuttaa suomalaista koulutusta ja pedagogiikkaa, Wise Oy:n toimitusjohtaja Pasi Toiva kuvailee.

VFIS-projektia on tukenut sen eri vaiheissa Opetushallituksessa toimiva, suomalaista koulutusvientiä edistävä Education Finland -ohjelma. Education Finland -ohjelmassa on jäsenenä 120 yritystä, ja sen tavoitteena on nykyisellä hallituskaudella edistää suomalaisen koulutusvientitoimijoiden kansallista ja kansainvälistä verkottumista, purkaa hallinnollisia esteitä ja lisätä toimialan kasvua kansainvälisesti.

Lisätietoja:

Pasi Toiva, toimitusjohtaja, Wise Consulting Finland Oy, etunimi.sukunimi [at] wcf.fi, p. 040 722 0773
Jouni Kangasniemi, Education Finland-ohjelman ohjelmajohtaja, Opetushallitus, ext.jouni.kangasniemi [at] oph.fi , p. 040 517 9222