News

Suomalaista nuorisotyön osaamista viedään ulkomaille

Ohjelmat Nuorisotyö Kansalaistoiminta Erasmus+ nuorisoalalle Youth in Action EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Rahoitus
Erasmus+ -ohjelma tukee vuoden 2019 ensimmäisellä hakukierroksella nuorisoalan hankkeita yli miljoonalla eurolla. Nuorisovaihtojen lisäksi tukea myönnettiin muun muassa suomalaisen nuorisotyön osaamisen viemiseen ulkomaille.
Kuvituskuva: aikuiset kokkaavat

Alkusyksystä Kosovossa aukeaa Balkanin alueen ensimmäinen leirikeskus. Hankkeen takana on paikallinen YMCA-yhdistys, mutta myös suomalaisilla on näppinsä pelissä. Suomen YMCA nimittäin kouluttaa kosovolaisia nuoriso-ohjaajia leiritoiminnasta.

Ensin suomalaiset nuoriso- ja leirityön ammattilaiset vierailevat Kosovossa toukokuussa, ja sen jälkeen kosovolaisia nuoriso-ohjaajia saapuu Suomeen seuraamaan Suomen YMCA:n leiritoimintaa. Syksyllä, kun leiritoiminta on Kosovossa saatu käyntiin, suomalaiset lähtevät vielä paikallisten nuoriso-ohjaajien tueksi Kosovoon.

Näin perusteellista yhteistyöhanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman Erasmus+ Youth in Action -ohjelman rahoitusta.

"Näin perusteellista yhteistyöhanketta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa ilman Erasmus+ Youth in Action -ohjelman rahoitusta", sanoo Suomen YMCA:n kansainvälisen työn suunnittelija Milla Mäkinen.

“Emme olisi pystyneet lähettämään Kosovoon kovin monta ihmistä ilman tätä rahoitusta. Hankkeella ei olisi ollut samanlaista jatkuvuutta. Nyt saimme volyymiä lisää etenkin siihen, että saamme Kosovosta ihmisiä tänne. Se on köyhä maa, ei sieltä ole helppo lähettää nuorisotyöntekijöitä eri puolille Eurooppaa”, Mäkinen sanoo.

Suomen YMCA:n hanke Developing the youth work in camp sites sai Erasmus+ Youth in Action -ohjelmasta myönteisen rahoituspäätöksen huhtikuussa. Mäkisen mukaan rahoitus vahvistaa ja monipuolistaa Suomen ja Kosovon YMCA:n jo entuudestaan vahvaa yhteistyötä.

“YMCA:ssa leirityö on ympäri maailmaa todella keskeisessä roolissa. Olemme tukeneet Kosovon YMCA:n toimintaa eri tavoin jo pitkään. Kun he päätyivät leirikeskushankkeessaan suunnitteluvaiheeseen, mietimme, miten voisimme parhaiten tukea heitä ja siitä syntyi aika luontevasti ajatus meidän osaamisen viemisestä sinne. Samalla ryhmämme pääsee oppimaan heiltä erityisesti monikulttuurisesta erilaisten vähemmistöjen kanssa tehtävästä työstä”, Mäkinen kertaa hankkeen taustoja.

Hakemuksia tuli 83 kappaletta

Erasmus+ Youth in Action -hakukierroksella myönnettiin rahoitusta nuorisovaihtoihin, nuorisotyöntekijöiden liikkuvuuteen, strategisiin kumppanuushankkeisiin sekä nuorten ja päättäjien välisen vuoropuhelun edistämiseen. Hakukierroksella vastaanotettiin yhteensä 83 hakemusta, joista vajaalle puolelle myönnettiin rahoitus. Yhteensä rahoitusta myönnettiin 1 377 310 euroa

Rahoitusta sai esimerkiksi Joensuun kaupungin hanke, jossa kehitetään nuorisoalan palveluita ja toimijoita yhteen sovellukseen kokoavaa digitaalista Youth Card -järjestelmää. Erasmus+ -ohjelmasta rahoitettavat innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet ovat kehittämishankkeita, joissa luodaan uudenlaisia menetelmiä, työkaluja tai materiaaleja nuorisotyön laadun parantamiseksi.

"Suomalainen nuorisotyö on ammattimaista ja korkeatasoita. Siksi onkin hienoa nähdä, että suomalaisista nuorisotyön käytännöistä ollaan kiinnostuneita myös kansainvälisesti. Hakemuksia lukiessa saa olla oikein ylpeä siitä, että niin monet organisaatiot ovat sitoutuneet kehittämään toimialaa pitkäjänteisesti yhdessä kansainvälisten kumppaneidensa kanssa", iloitsee ohjelma-asiantuntija Hilma Ruokolainen Opetushallituksesta.

Erasmus+ Youth in Action -hakukierroksen päättymistä jouduttiin lykkäämään verkossa olevan hakulomakkeen alustan kuormittumisesta johtuvien ongelmien takia. Opetushallituksen tiimi tuki ja neuvoi hakijoita niin, että kaikki hakijat saivat lopulta hakemuksensa lähetettyä.

Lisätietoja:

  • Lisätietoja hakukierroksesta ja Erasmus+ Youth in Action -rahoituksesta nuoriso@oph.fi.

 

Liitteet