Uutinen

Suomalaisten ja serbialaisten yhteishankkeessa edistetään rauhaa ja solidaarisuutta Euroopassa

Kokemuksia Kansalaisten Eurooppa
Rauhankasvatusinstituutilla on pitkät perinteet rauhankasvatustyön toteuttamisessa kouluissa, nuorisotyössä sekä järjestö- ja harrastustoiminnassa. Siksi on luontevaa, että juuri sen koordinoiman ”Anatomy of Ostracism” -hankkeen tavoitteena on rauhan, solidaarisuuden ja tasa-arvon edistäminen Euroopassa. Kansainvälisenä kumppanina hankkeessa on serbialainen kolmannen sektorin toimija DeaDia.
Valkoinen lintu lentää kaupungissa.

Oppia historiasta

Idea hankkeesta syntyi, kun Rauhankasvatusinstituutin toiminnanjohtaja Riikka Jalonen keskusteli serbialaisen kollegansa kanssa ja he jakoivat huolen siitä, että syrjintä ja nationalismi olivat kasvussa Euroopassa ja ilmapiiri ylipäätään kiristymässä. Tarvittaisiin sosiaalista inkluusiota edistävä hanke, jossa luodaan dialogia Euroopan kansojen välille ja edistetään sitä niiden kesken. Hanke, jossa koulutus ja koulutusjärjestelmän kehittäminen olisivat keskeisessä roolissa.

Hankkeen projektipäällikkönä Rauhankasvatusinstituutissa toimii koulutussuunnittelija Amiirah Salleh-Hoddin. Salleh-Hoddinin mukaan hankkeen lähtökohtana on ottaa oppia historiasta, jottei sellaisia kauheuksia kuin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa tai Balkanilla 1990-luvulla tapahtui, enää tapahtuisi.

Kohderyhmänä opettajat ja nuorisotyöntekijät

Hankkeen aikana on tähän mennessä järjestetty kaksi eri seminaaria, molemmat Suomessa. Ensimmäisessä seminaarissa huhtikuussa pureuduttiin syrjinnän eri muotojen sekä sosiaalisen eristämisen juurisyihin ja syntymekanismeihin, Salleh-Hoddin kertoo ja jatkaa;

- Noin 30 hengen osallistujajoukko koostui opettajista, nuorisotyöntekijöistä, päättäjistä ja tutkijoista. Luentojen, työpajojen ja kouluvierailujen kautta pohdittiin sitä, mikä ylipäätään synnyttää eriarvoisuutta ja syrjintää ja millaisia työkaluja opettajat ja nuorisotyöntekijät tarvitsevat oman, nuorten parissa tekemänsä työn tueksi.

Jälkimmäisessä, viikon mittaisessa seminaarissa kesäkuussa keskityttiin opettajien ja nuorisotyöntekijöiden kouluttamiseen muun muassa dialogisten ja osallistavien menetelmien keinoin. Heille annettiin konkreettisia työkaluja ja menetelmiä, joiden kautta he voivat omassa työssään auttaa nuoria ymmärtämään syrjintää ja sitä, miten sitä voi ehkäistä. Yksi esimerkki konkreettisista työkaluista on draamalliset metodit, joita seminaarin aikana käytiin läpi erilaisten harjoitteiden kautta. Seminaari järjestettiin limittäin kansainvälisyys- ja globaalikasvatuksen kesäpäivien kanssa, joten osallistujilla oli mahdollisuus olla mukana molemmissa tapahtumissa.

Tieto leviää paikallisten tapahtumien kautta

Seuraavaksi hanke jatkuu paikallisilla tapahtumilla, joita järjestetään yhteensä neljä kappaletta: kaksi Suomessa ja kaksi Serbiassa. Niiden kautta hankkeessa saatavat tiedot ja opit saadaan käytäntöön, kun hankkeeseen osallistuneet opettajat kouluttavat toisia opettajia sekä yliopistossa opettajaksi opiskelevia nuoria.

- Suomessa nämä tapahtumat järjestetään Joensuussa ja Helsingissä, Salleh-Hodden kertoo. Hanke on hänen mukaansa ollut menestys jo nyt.

- Minulle se fakta, että olemme antaneet 30 opettajalle valmiuksia taistella syrjintää ja eriarvoistumista vastaan, on menestys jo itsessään. Huomasin heidän saavan seminaareissamme ahaa-elämyksiä ja ymmärtävän oman tärkeän roolinsa syrjinnän vastaisessa työssä. Silloin tiesin, että olemme onnistuneet.

Teksti: Marko Jääskeläinen