Uutinen

Syksyn tilastointipäivän perustiedonkeruu postitettu

Palvelut Lukiokoulutus Taiteen perusopetus Vapaa sivistystyö Valtionosuudet Rahoitus Tilastot

Opetushallitus on lähettänyt syksyn 2019 tilastointipäivän perustietokyselyn (OPH-1077-2019, 22.8.2019) lähetekirjeen ja koontilistan 23.8.2019.

Tilastointipäivän tiedot tallennetaan tallennusjärjestelmänkautta 20. ja 30.9.2019 välisenä aikana. Tallennuspaikka, käyttäjätunnus ja salasana on kerrottu koulutuksen järjestäjille postitetulla koontilistalla. Kyselyn aineisto on nähtävissä ja tulostettavissa Valtionosuusjärjestelmän tiedonkeruut -sivuilla.

Lisätietoja kyselystä saa Valtionosuudet-yksikön sähköpostiosoitteesta valtionosuudet@oph.fi sekä puhelimitse yksikön asiantuntijoilta, yhteystiedot.