Uutinen

Taide kuuluu kaikille!

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Erasmus+ -ohjelman inklusiivisen taidekasvatushankkeen (KA201) päätösseminaari järjestettiin Kuopiossa 7.-9.2.2019.
Kuvituskuva, inklusiivisen taidekasvatushankkeen päätösseminaari

Inclusive Pedagogy in Arts – Europe - hankkeen (IPA-E) päätösseminaariin kokoontui kolmen päivän ajaksi yli 80 osallistujaa 12 eri maasta käsittelemään inkluusion, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemoja taidekasvatuksessa.

Syksyllä 2017 käynnistyneen IPA-E -hankkeen tavoitteena on kehittää erityistä tukea tarvitsevien lasten taidekasvatusta hyvien käytäntöjen vaihdon ja tutkimusyhteistyön kautta. Hankekumppaneina Kuopion konservatorion hallinnoimassa hankkeessa on Suomesta lisäksi Savonian Ammattikorkeakoulu. Muut hankekumppanit koostuvat Itävallan, Saksan ja Liettuan musiikkioppilaitoksista sekä korkeakouluista.

IPA-E-hankkeen kansainvälisessä loppuseminaarissa esiteltiin hankkeen tuloksia sekä kerättiin ajatuksia tulevaisuuden suuntaviivoihin. Seminaarin aikana kuultiin musiikkiesitysten lisäksi tutkijoiden ja musiikkikasvattajien puheenvuoroja inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden merkityksestä taidekasvatuksessa. Puheenvuoroissa esiteltiin konkreettisia välineitä siihen, miten kaikille lapsille ja nuorille voidaan taata yhdenvertaiset mahdollisuudet iloita ja nauttia taiteesta. 

 Maaliskuussa 2019 päättyvän IPA-E -hankkeen kautta osallistujat ovat päässeet syventämään osaamistaan inklusiivisen taidekasvatuksen menetelmistä sekä muodostamaan vahvan, tutkimusyhteistyötä hyödyntävän eurooppalaisen verkoston.  Verkosto jatkaa yhteistyötään myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.kuopionkonservatorio.fi/ipae/