Uutinen

Tarjolla tukea kulttuuri- ja audiovisuaalista sisältöä yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin

Ohjelmat Kulttuuri Luova Eurooppa Kansainvälistyminen Rahoitus
Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen toimintalinjan alla avatunut haku Bridging culture and audiovisual content through digital tarjoaa tukea kulttuurialoja ja audiovisuaalista alaa yhdistäviin digitaalisiin hankkeisiin. Tavoitteena on lisätä näiden taloudellista ja yhteiskunnallista hyötyä uusien digitaalisten mahdollisuuksien avulla.
Tyttö virtuaalilasit päässä

Tukea voi hakea hankkeille, jotka

  • yhdistävät eri kulttuurin aloja ja audiovisuaalista alaa hyödyntäen uusia luovan ilmaisun muotoja ja innovatiivista teknologiaa mukaan lukien virtuaalitodellisuus, tai
  • edistävät innovatiivisia monialaisia lähestymistapoja kulttuurin ja luovien sisältöjen, mukaan lukien kulttuuriperinnön, saavutettavuuden, jakelun, myynninedistämisen ja/tai taloudellisen hyödynnettävyyden helpottamiseksi.

Hankkeisiin pitää sisältyä audiovisuaalinen ja uuden digitaaliteknologian elementti ja ne tulee toteuttaa vähintään yhdellä seuraavista aloista:

  • museot
  • taiteilijoiden esitykset yleisölle ja/tai
  • kulttuuriperintö.

Tukea voi hakea yhdessä vähintään 3 organisaatiota vähintään 3 Luova Eurooppa -ohjelmaan kuuluvasta maasta. Hakijat tuovat hankkeeseen osaamista laajasti eri kulttuuri- ja luovilta aloilta, ml. audiovisuaaliselta alalta.

Haettavan tuen minimimäärä on 150.000€ ja se voi olla enintään 60% hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeet voivat alkaa 1.1.2020 ja niiden tulee päättyä 30.6.2021 (kesto 18 kk).

Jaossa on yhteensä 1,75 miljoonaa euroa arviolta 6-10 hankkeelle.

Haku päättyy 20.6.2019 klo 18 Suomen aikaa.