Tiedote

Tasa-arvoisessa varhaiskasvatuksessa puretaan sukupuolisidonnaista ajattelua – Opetushallitus palkitsi Naisasialiitto Unionin kehittämishankkeen

Ajankohtaista Varhaiskasvatus
Opetushallitus on myöntänyt Naisasialiitto Unionin Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeelle Cygnaeus-palkinnon. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia tiedostamaan ja purkamaan sukupuoleen liittyviä kulttuurisia oletuksia. Cygnaeus-palkinto myönnetään vuosittain osaamisen yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Palkitussa hankkeessa on tuotettu ja jaettu tietoa varhaiskasvatuksen tasa-arvosta ja sukupuolisensitiivisyydestä vuodesta 2006 lähtien. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen ammattilaiset ja opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sukupuoleen kulttuurisesti ja sosiaalisesti liittyvien oletusten, ennakkoluulojen ja käsitysten tunnistamista arjessa ja puhetavoissa. Sukupuolisensitiivisessä lähestymistavassa opetuksessa, opetusmenetelmissä ja -materiaaleissa pyritään ottamaan huomioon se, miten sukupuoli esitetään ja millaisia oletuksia sukupuolesta viestitään.

Palkinnon valitsijaraadin perusteluissa todetaan, että vaikka Suomi nähdään mielellään tasa-arvon mallimaana, elävät sukupuolistereotypiat ja -roolit meillä edelleen vahvasti. Varhaiskasvatus on avainasemassa haitallisten sukupuolistereotypioiden purkamisessa, koska sukupuoliroolit ja -odotukset muovautuvat jo ensimmäisten elinvuosien aikana.

Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hankkeessa koulutetaan varhaiskasvatuksen ammattilaisia tiedostamaan ja kyseenalaistamaan sukupuoleen liittyviä kulttuurisia oletuksia omassa arjen toiminnassaan. Hankkeessa kehitetyt käytännönläheiset menetelmät tukevat varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja lasten yksilöllistä kohtaamista, jolloin lapsille annetaan mahdollisuus rakentaa oma tapansa olla ja toimia.

– Olisi hyvä, jos varhaiskasvatuksen ammattilaiset tiedostaisivat nykyistä laajemmin, että sukupuolisensitiivisyys on normi, joka löytyy varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Niinpä sen tulisi myös näkyä kasvatuksessa, sanoo opetusneuvos Kati Costiander Opetushallituksesta.

Cygnaeus-palkinnon valitsijaraatiin kuuluivat tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara sekä sosiologian yliopistonlehtori Mari Käyhkö Itä-Suomen yliopistosta. Palkinto luovutettiin voittaneen hankkeen edustajille Kuntamarkkinoilla Helsingissä 11.9.2019.

Cygnaeus-palkintoa on jaettu vuodesta 1981, jolloin kouluhallitus perusti palkinnon kunnioittamaan Suomen oppivelvollisuusisän Uno Cygnaeuksen (1810–1888) muistoa. Kouluhallitus lakkautettiin vuonna 1991, ja tilalle perustettu Opetushallitus jatkoi palkinnon jakamista. Cygnaeus-palkinto myönnetään vuosittain osaamisen yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Lisätietoja: 

Opetusneuvos Kati Costiander, Opetushallitus, puh. 029 533 1526 / 050 4383210, etunimi.sukunimi [at] oph.fi

Projektipäällikkö Nea Alasaari, Naisasialiitto Unioni, puh. 044 042 3423, projektipaallikko [at] naisunioni.fi