Uutinen

Täydennyskoulutusta uuden opetussuunnitelman inspiroimana

Kokemuksia Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Kansainvälistyminen
Vantaan opetussuunnitelmassa linjattiin vuonna 2016 englannin opetuksen varhaistamisesta. Jotta uudenlainen englannin opetus saataisiin järjestettyä mahdollisimman sujuvasti, haki vantaalainen Vierumäen koulu Erasmus+ -hanketukea opettajien täydennyskoulutukseen. Tavoitteena oli saada alkuopetuksen luokanopettajat opettamaan itse oman luokkansa englannintunnit kasvattamalla opettajien ammattitaitoa sekä itsevarmuutta englannin opetuksessa.
Kuvituskuva, tyttö viittaa tunnilla

Opetussuunnitelmien muuttuminen tuo aika ajoin muutoksia koulujen toimintaan. Vantaan opetussuunnitelmaa uudistettaessa vuonna 2016 linjattiin, että englannin opetus alkaisi kaikilla oppilailla jo ensimmäisellä luokalla kolmannen luokan sijaan. Uudistuksen myötä syntyi vantaalaisessa Vierumäen koulussa idea Erasmus+ -täydennyskoulutushankkeesta.

Vierumäellä ajatuksena oli saada kaikki alkuopetuksen opettajat opettamaan itse omat englannin tuntinsa, sillä englannin tuntien järjestäminen muiden kuin oppilaiden omien luokanopettajien toimesta olisi ollut hyvin haastavaa. Osalla opettajista oli kuitenkin epäilyksiä omista englannin taidoistaan, kertoo hankkeessa mukana ollut opettaja Jenni Sipola. Idea hankkeeseen syntyi siis konkreettisesta tarpeesta kehittää henkilökunnan ammattitaitoa.

Hanke oli Vierumäen koulun ensimmäinen oma hanke, mutta koulu oli ollut mukana kansainvälisessä toiminnassa aiemminkin. Osa opettajista oli esimerkiksi osallistunut Vantaan kaupungin koordinoimiin Erasmus+ -hankkeisiin, ja koulu oli myös ottanut osaa erilaisiin eTwinning-projekteihin.

Hankkeen toteuttamistavaksi valittiin kielikurssit Iso-Britanniassa. Kursseille osallistui yhteensä 11 opettajaa.

– Kaikki täydennyskoulutuskurssit keskittyivät eri tavoin kielen oppimiseen sekä erilaisten kielenopetuspedagogioiden opiskeluun. Oli ulkona oppimista, luovia kielenopetusmenetelmiä sekä kielen oppimista taiteen sekä tieto- ja viestintäteknologian avulla, Jenni Sipola kertoo.

Hän itse osallistui kolmen kollegansa kanssa kahden viikon kurssille Bournemouthissa, eteläisessä Englannissa.

– Kurssilla opiskelimme aamupäivisin englannin kieltä eri tasoisissa ryhmissä. Opiskelimme esimerkiksi kielioppia, kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Iltapäivisin meillä oli erilaisia kielenopetusmenetelmiä: keskustelua, pelejä, leikkejä... Koska omista opiskeluajoista on jo melkein parikymmentä vuotta aikaa, systemaattinen kielenopiskelu tuntui aluksia aika rankalta, mutta siihen pääsi kyllä parissa viikossa kiinni. Muunmaalaisiin opettajiin tutustuminen ja keskustelut heidän kanssaan olivat kurssin tähtihetkiä.

Hankkeen myötä kansainvälisyys on vakiintunut entistä enemmän osaksi koulun toimintaa. Koululle perustettiin jopa oma kansainvälisyystiimi, joka muun muassa organisoi koulun kansainvälistä toimintaa, mutta tuo samalla esille myös kotikansainvälistymisen mahdollisuuksia. Lisäksi koululla on hankkeen jälkeen käynyt useita kansainvälisiä vierailijoita. Kansainvälisyys valittiin myös koulun uudeksi monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi lukuvuodelle 2019–2020. Sipolan mukaan Erasmus+ -hanke on vaikuttanut positiivisesti opettajien kiinnostukseen ja uskallukseen käyttää kieliä, ja siksi muun muassa kansainvälisiä vieraita on otettu innolla vastaan.

Kaiken kaikkiaan Sipolan mielestä hankkeen päätavoite toteutui hienosti: kaikki opettajat ovat opettaneet itse omat englannin tuntinsa. Lisäksi hankkeella on ollut muitakin positiivisia vaikutuksia kouluun.

– Monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja kansainvälisistä vieraista olemme saaneet sekä huoltajilta että oppilailta positiivista palautetta. Alkuopetuksen englanti on oppilaiden keskuudessa yksi tykätyimmistä aineista, Jenni Sipola iloitsee.

 

Hankkeen nimi: Uuden opetussuunnitelman mukaisen varhennetun englannin opetuksen asettamat mahdollisuudet ja haasteet

Vuosi: 2017

Koulu: Vierumäen koulu, Vantaa

 

Teksti: Jasmiina Myllys