Uutinen

Tekstiili- ja muotialan uudistettu ammatillinen koulutus tuottaa osaamista alan muuttuviin osaamistarpeisiin

Koulutus ja tutkinnot Ammatillinen koulutus Koulutuksen kehittäminen Tutkinnon perusteet Tekniikan alat
Tekstiili- ja muotialan ammatillinen koulutus on kokenut Suomessa täydellisen uudistuksen. Sen tuloksena syntyivät uudet, laaja-alaiset tekstiili- ja muotialan ammatillisen koulutuksen tutkintojen perusteet (tekstiili- ja muotialan perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto).
vaatetusalan opiskelija mittaa kangasta
Sovitusnuket

Uudet tutkinnot ovat nyt osa ammatillisen koulutuksen tutkintorakennetta uudistettuine tutkintonimikkeineen. Tutkintojen muodostumisesta on tehty opiskelijan ja työelämän näkökulmasta joustavia ja paljon mahdollistavia.  Uudistus on toteutettu laajassa yhteistyössä työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa.  Uudistusta tehdessämme olemme pyrkineet saamaan koulutuksen sisällöt vastaamaan tekstiilin ja muodin alan nykyisiä työtehtäviä sekä tulevaisuuden kehittyviä osaamistarpeita, sanoo tekstiili- ja muotialan tutkintojen perusteiden uudistamistyötä johtanut opetusneuvos Minna Taivassalo Opetushallituksesta.

Uudistetut tutkintojen perusteet tarjoavat aiempaa vahvemman osaamispohjan ja laajemman valinnaisuuden yksilöllisten opintopolkujen muodostamiseen. Tutkintojen perusteisiin on sisällytetty työelämässä tarvittavaa osaamista tekstiilien, tekstiilituotteiden, vaatteiden, asusteiden, jalkineiden, nahan ja turkisten valmistamisen, tekstiili- ja vaatehuollon sekä alan koneiden ja laitteiden huollon osalta.  Lisäksi perusteisiin on tuotettu kokonaan uudenlaisia sisältöjä liittyen mm. tekstiilin ja muodin kiertotalouteen, alan erikoistuotteisiin ja -materiaaleihin, digitalisaation mahdollisuuksien monipuoliseen hyödyntämiseen, markkinointiviestintään, ammattitaidon ja tuotteiden brändäykseen sekä alan vastuulliseen kehittämiseen, Taivassalo luettelee. Uudistetut tutkintojen perusteet löydät Opetushallituksen ePerusteet-palvelusta.  Koulutuksen järjestäjiltä tekstiili- ja muotialan kehittyviin osaamistarpeisiin vastaaminen edellyttää opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä sekä osaamistarjonnan muotoilua yhteistyössä  yritysten kanssa hyödyntäen eri koulutusasteiden yhteistyötä.