Uutinen

Tuhat opettajaa osallistuu kansainväliseen täydennyskoulutukseen

Ohjelmat Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle
Kouluille myönnettiin vuoden 2018 haussa tukea kansainvälisiin opetushenkilöstön täydennyskoulutuksiin Erasmus+ - ohjelmasta ennätykselliset 1.9 milj. euroa. Tuen sai 108 haketta, joissa noin 1000 henkilöä osallistuu viikosta useampaan viikkoon kestävään koulutukseen toisessa maassa seuraavien kahden vuoden aikana.
Kuvituskuva, etualalla pensseleitä

Tuettuja hankkeita on eri kouluasteilta varhaiskasvatuksesta lukioihin ja hankkeita on laajasti eri puolella Suomea. Koulut saivat päätöksensä toukokuun alussa ja osassa hankkeista ensimmäiset opettajat ovat jo nyt aloittaneet täydennyskoulutuksensa Euroopassa.

Tänä vuonna erityisen suosittuja olivat erilaiset hyvinvointiin liittyvät täydennyskoulutukset. Teeman valintaa perusteltiin hakemuksissa usein yhtenäiskoulun tulemisella, jolloin tukea haetaan alakoulujen ja yläkoulujen henkilökunnan uuden toimintakulttuurin rakentamiseen. 

Kaakkurin koulussa Oulussa hankkeen teemana on vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja koulutuksiin osallistuu kaikkiaan 18 henkilöä. Tavoitteena on sekä vahvistaa uuden opetussuunnitelman mukaista toimintaa, että kouluyhteisön sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen pohjaa. Hanke edistää henkilökunnan ammatillista osaamista, motivaatiota ja työhyvinvointia. Kursseille osallistuu usein kaksi eri aineopettajaa yhdessä, ja kurssien teemat ovat erilaisia. Esimerkiksi tulevaisuuden luokkahuoneen ja oppilaskeskeisten opetusmenetelmien sekä sosiaalisten suhteiden haasteisiin keskittyvään täydennyskoulutukseen osallistuu luonnontieteen opettaja ja äidinkielen opettaja. Luokanopettaja ja alaluokkien erityisopettaja osallistuvat puolestaan vuorovaikutustilanteisiin, stressin hallintaan ja oppilaan tukemiseen suunnatulle kurssille. Kaikki koulutuksiin osallistuneet jakavat oppimaansa koko kouluyhteisölle sisäisten koulutusten, esimerkkien, oppimispäiväkirjojen ja sosiaalisen median avulla. Myös oppilaat hyötyvät hankkeesta, kun opettajat käyttävät uutta osaamistaan opetuksessa.


Espoolaisen Ymmerstan koulun hankkeessa täydennyskoulutuksella haetaan uutta oppia siihen, miten organisaatio ja yksilöt voivat toimia ketterästi muuttuvassa maailmassa. Hankkeen nimi on ”Tulevaisuuden taitoja tämän päivän lapsille”. Kehittämiskohteena ovat seuraavat taidot: a) kansainvälisyys, kielitaito ja monikulttuurisuus, b) aktiivinen kansalaisuus ja tasa-arvioinen osallisuus ja c) työskentelytaidot ja oppimaan oppiminen. Henkilöstön kouluttautumisella edistetään sekä oppilaiden että aikuisten hyvinvointia, ja uuden osaamisen kautta saadaan taitoja, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Hankkeen kautta erilaisille kansainvälisille kursseille osallistuu 10 opettajaa ja kaksi avustajaa, lisäksi neljä opettajaa käy job shadowing -koulutuksessa eli varjostamassa opettajan työtä toisessa maassa. Viimeksi mainitussa koulun oppilasparlamenttitoimintaa ja ympäristöagentteja ohjaava opettaja osallistuvat työpareina job shadowing -jaksoon pohjoisirlantilaisessa yhteistyökoulussa, teemana on oppilaiden osallistaminen, aktiivinen kansalaisuus, kestävä kehitys, kansainvälisyys, sovittelu ja demokratia.

Hakemusten arviointiprosessista

Hakemuksia helmikuussa päättyneelle hakukierrokselle tuli 144 kpl, joten hyväksymisprosentti oli 75%. Hyväksyttyjen hankkeiden valinta tapahtui EU:n komission laatuarviointikriteeristön mukaan, jossa koulutuksen asiantuntijat eri puolelta Suomea arvioivat hakemukset sanallisesti ja pisteyttivät ne. Tänä vuonna arvioitsijat kiinnittivät erityistä huomiota siihen, että usea henkilö samasta koulusta ei saa mennä samalle kurssille samaan aikaan. Kaksi henkilöä voi osallistua yhdessä koulutukseen mutta kolme alkaa jo olla perusteetonta. Kaksikin opettajaa voi kustannustehokkaasti jakaa uudet tietonsa ja taitonsa muille koulun opettajille. Toisena syynä tähän rajoitukseen on se, että jos usea henkilö osallistuu samasta koulusta koulutukseen, on vaarana, ettei kontaktia saada muiden maiden osallistujiin niin paljoa, kuin yksin tai parina kouluttautuvat saisivat. Kansainvälisen koulutuksen yhtenä ideana on tutustua toisesta maasta tuleviin opettajiin ja saada sitä kautta lisäarvoa koulutukseen.

Tämän vuoden hakemuksista huomioitavaa on myös se, että rehtoreita oli mukana hankkeissa aiempaa enemmän, mikä on erittäin positiivista. Aiemmassa selvityksessämme on havaittu esimiesten tuen tehostava hankkeen vaikutuksia.

Hakijoiden on hyvä huomata, että arviointiprosessissa hakemuksilta vaaditaan enemmän kuin mitä pelkissä hakemuksen kelpoisuusehdoissa vaaditaan. Hakulomakkeen kelpoisuudessa ei esimerkiksi vaadita sitä, että koulutukset tai täydennyskoulutukseen osallistujat mainitaan nimellä. Käytännössä kuitenkin lähes jokaisessa hakemuksessa koulutuksiin osallistujat ovat jo nimettyinä hakuvaiheessa ja samoin koulutuspaikat ovat jo tiedossa. Tällaisen valmistelun kautta hankehakemuksesta tulee yleensä sen kaikilta osilta perustellumpi ja konkreettisempi, mikä taas lisää hankkeen arvioinnissa saamaa pistemäärää.

Tietoa hyväksytyistä hankkeista kartalta

Hankkeita on kattavasti eri puolilla Suomea ja Google mapin paikkamerkistä löytyy koulun nimi, tukisumma ja hanketiivistelmä.

Google maps
Opettajien Erasmus+ -täydennyskoulutusjaksojen vaikutukset kouluissa -selvitys
Tietoa tuen hakemisesta
Teksti: Sirkka Säikkälä, Vastaava asiantuntija, Opetushallitus