Uutinen

Tukea vankilaopetuksen kehittämiseen

Avustukset Ammatillinen koulutus
Opetushallitus on myöntänyt 499 980 euroa valtakunnalliselle verkostohankkeelle, jossa kehitetään vankilaopetuksena toteutettavaa ammatillista koulutusta. Tukea saa yksi valtakunnallinen verkostohanke. Verkostoon kuuluu kaikki 15 koulutuksen järjestäjää, joilla on ammatillisen koulutuksen vankilaopetuksen järjestämistehtävä.
Kuvassa työvälineitä roikkumassa seinällä.

Hankkeen tavoitteena on uuden ammatillisen koulutuksen mukaisen vankilaopetuksen valtakunnallisen toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto opetus- ja kulttuuriministeriön ja oikeusministeriön valmistelemien linjausten ja periaatteiden mukaisesti. 

Asiakaslähtöinen, yksilöllinen ja joustava opintopolku vankilassa

Hankkeessa mahdollistetaan vangin tavoitteellisen henkilökohtaisen opintopolun toteutuminen ja vahvistetaan vapautuvan vangin edellytyksiä työmarkkinoille pääsyyn tai opintojen jatkamiseen. Näin mahdollistetaan jatkuva osaamisen kehittyminen ja edellytykset työllistyä. Tarvelähtöistä koulutusta kehitetään koulutuksen järjestäjien ja vankilan henkilökunnan yhteistyönä. Hankkeessa huomioidaan myös opintojen nivelvaiheiden yhteistyömuotojen kehittäminen, tiivistetään koulutuksen järjestäjien ja vankiloiden yhteistyötä sekä lisätään ammatillisten koulutuksen tuntemusta.